Popis trasy Podél Bystřičky za město a jinudy zpět

1. zastavení: Dětské hřiště u lávky

Vyjdeme od zastávky MHD Bělidla k nedalekému mostu přes Bystřičku a na Bystrovanské ulici hned odbočíme k řece na žlutou turistickou značku, která vede podél řeky. Asi půl kilometru proti proudu je u lávky přes Bystřičku vybudované dětské hřiště. Lávka, označená jako "Mostek na Bělidla", propojuje bělidelskou a hodolanskou část Bystrovanské ulice. Hřiště je vybaveno lavičkami, dětskými prolézačkami a houpačkami, naproti je i hřiště pro basketbal a malý fotbal.

2. zastavení: Dva splavy na Bystřičce

Asi po 800 m projdeme kolem "zelené" lávky, která překlenuje Bystřičku, a hned za ní spatříme první splav. Po přejití Libušiny ulice pokračujeme po asfaltové cyklostezce až ke druhému splavu. U splavů je možné se zastavit nebo posedět v blízkosti vody.

3. zastavení: Pamětní místo padlým americkým letcům

Zakrátko dojdeme k obrovskému topolu, u kterého je pamětní místo sedmi amerických letců. Dne 18. prosince 1944 byli sestřeleni německými stíhači a zahynuli při pádu bombardéru Boeing B–17G Flying Fortress, když se svaz amerických bombardérů vracel na italskou základnu z operačního letu do Horního Slezska, kde bombardoval rafinérie na výrobu syntetického benzínu. Na informační tabuli s mapou Mikroregionu Bystrovany jsou uvedeny podrobnosti o válečné události a místo je vybaveno několika lavičkami pro odpočinek.

Cesta se dál esovitě odklání od Bystřičky a na poli severním směrem spatříme v oploceném prostoru v poli bystrovanský fort č. IV. Ten byl kdysi součástí prstencovitého opevnění města Olomouce; dnes je v soukromých rukou a pro návštěvníky uzavřen.

Asfaltová cesta nás provede lesíkem, pak se z něj vynoří a po levé straně se objeví široký výhled do polí, na horizontu lemovaný hřebeny Nízkého Jeseníku, přesněji Radíkovské vrchoviny, s dominantou baziliky Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku a zahlédneme i vrtule větrné elektrárny nad Dalovem. Po pravé straně míjíme zahrádky, naši cestu pak kolmo překříží silnice do Bukovan a za ní už začíná obec Bystrovany. Asi 80 m za křižovatkou můžeme najít další ze splavů ukrytý porostem, tzv. "Bystrovanský splav", na naší cestě třetí v pořadí.

4. zastavení: Hospůdka u Sklenářů

V Bystrovanech na nároží ulic Na čtvrtkách a Budovcova nemůžeme přehlédnout hospůdku U Sklenářů, před kterou stojí kaplička. Restaurace nabízí občerstvení denně od 11 do 22 hodin, v letním období zde funguje příjemná zahrádka. 

Od rozcestí za hospůdkou pak vede doleva Jeseniova ulice, směřující na náves obce Bystrovany.

5. zastavení: Náves obce Bystrovany

Uprostřed návsi se vyjímá kaple Sv. Bartoloměje z roku 1887, před kterou stojí kamenný kříž vysvěcený téhož roku. Z původního vybavení kaple se dodnes dochoval oltářní obraz znázorňující umučení sv. Bartoloměje. Na vydlážděném prostranství před kaplí byla v roce 2009 postavena moderní kašna s lavičkami k posezení a odpočinku.

6. zastavení: Občerstvení Na Hřišti, Kynologický klub

Z návsi v Bystrovanech se vracíme zpět na rozcestí a odtud k mostu přes Bystřičku. Před ním odbočíme vlevo a pokračujeme asfaltovou cestou podél řeky ke sportovnímu areálu. V místním občerstvení Na Hřišti můžeme posedět po celé letní období až do konce září, součástí je i vybavené dětské hřiště. Na areál navazuje výcvikový prostor pro psy Kynologického klubu Bystrovany. Přímo naproti jeho vstupu je další splav, v pořadí už čtvrtý.

Zde se nacházíme asi v polovině naší okružní trasy. Vrátíme se pak k silnici u mostu, kde máme možnost procházku ukončit. V tom případě přejdeme most, za kterým se nachází zastávka MHD Bystrovany, U Bystřičky. Je umístěna u parčíku s lavičkami a přes silnici uvidíme pomník obětem světových válek. Naproti zastávce je další možnost občerstvení v Hospodě U Bystřičky.

Pokud chceme dokončit celou plánovanou trasu, nepřecházíme most k zastávce MHD, ale odbočíme vpravo a vrátíme se kolem hospůdky U Sklenářů až k silnici, kde opustíme Bystrovany a pokračujeme kolem Památníku amerických letců po směru toku Bystřičky až po křížení trasy se silnicí u mostu (ulice Libušina).

Zde odbočíme z původní trasy a přejdeme přes most na druhou stranu řeky. Cesta pokračuje hned za mostem, vede kolem Bystřičky ve směru jejího toku, je však více od vody vzdálená, asfaltová a je současně cyklotrasou. Pokračuje k nové "zelené" lávce, kde je vybudován přístřešek, a dál až k mostku na Bělidla. Po překročení řeky pokračujeme kolem dětského hřiště přímo ulicí Prokopa Holého až po křižovatku s Libušinou ulicí. Ta byla, a stále je, "páteřní" ulicí Bělidel. Pokud máme chuť se občerstvit, odbočíme zde vpravo a vzápětí narazíme na Restauraci U Bulhara (otevřeno denně od 13 – 22 hodin).

Ale i volba opačným směrem po Libušině ulici nás zavede nakonec k poslednímu možnému občerstvení na trase, a to k Restauraci Na Blajchu. Cestou si ještě prohlédneme dvě z výrazných pamětihodností Bělidel, kapličku se zvonicí a barokní sloup.

7. zastavení: Kaplička se zvonicí a barokní sloup se sochou Panny Marie 

Kaple se zvonicí pochází z první poloviny 19. století a je doprovázena barokním sloupem se sochou Panny Marie, který zde stál již v polovině 18. století. Zvonice a sloup jsou chráněnými kulturními památkami. Kaplička svojí bílou barvou doslova září a oživuje Libušinu ulici.

Libušina ulice je v dnešní době velice frekventovaná, zabočíme proto do ulice Bendlovy a dostaneme se do „centra“ Bělidel, kde rozšířená ulice Táboritů tvoří malé náměstíčko.

8. zastavení: Náměstíčko na Bělidlech

Škola, stojící na rohu ulic Táboritů a Bendlovy, byla vybudována ještě za Rakouska–Uherska v roce 1892. Přes mnohé změny (v roce 2006 byla sloučena se Střední školou a základní školou prof. Matějčka) slouží dodnes. Kamenný kříž s ukřižovaným Kristem naproti škole byl postaven obcí Bělidla v roce 1877 na místě staršího kříže. Restaurace Na Blajchu je vyhledávaná pro občerstvení všeho druhu. Je zde otevřeno denně od 10 – 22 hodin.

Z tohoto místa vede trasa kolem sportovního areálu Sokola Olomouc – Bělidla z roku 1909, míjí novou tiskárnu FGP z roku 2000 a dále už směřuje ven z Bělidel na Divišovu ulici, kde se celý okruh uzavírá na zastávce MHD Bělidla.

Poznámky k trase

Příroda na trase

Po obou stranách cesty od Bělidel až téměř po začátek Bystrovan stezku lemují keře, náletové porosty a listnaté stromy různého druhu. Mezi nimi najdeme mnoho letitých stromů, většinou topolů. Jeden z těchto topolů s obvodem kmene kolem 5 metrů se nachází asi 80 m za splavem I. Podobný topol je přímo u Památníku padlým americkým letcům.

Další významné památky a místa

Kdysi byla zajímavým objektem na Bystrovanské ulici vlevo sladovna (úplně na začátku naší trasy). Druhá z největších olomouckých sladoven byla vybudována v roce 1872 firmou Hermanna Bracha jako "Hanna Malzfabrik – Hanácká sladovna". Dnes je již velká část prostoru změněna, některé objekty zbourány, jiné nevyužity. Poslední dobou se fasády některých sladovních objektů obnovují a v prostoru přilehlého parku je v provozu zahradnictví.

Hned naproti sladovně, v mírné zatáčce ulice Bystrovanské, byl při regulaci řeky v 30. letech 20. století vybudován velký splav, řečený "Lihovarka". V průběhu roku 2015 byla zahájena rekonstrukce tohoto splavu. Staré a téměř rozpadlé vodní dílo bylo zcela rozbouráno a postupně se budoval splav nový. Když se práce chýlily ke konci, byly náhle přerušeny a základy již vybudovaného splavu zasypány. Namísto splavu vznikl bezbariérový úsek řeky s poněkud větším spádem, takže v současné době již jen zpevněný břeh na obou stranách řeky připomíná, že zde kdysi stával splav. Je to škoda, protože splav byl od dob svého vybudování jakousi dominantou řeky Bystřičky. Také sloužil bělidelským dětem, dalo se zde v létě plavat a v zimě se tam děti učily bruslit.

Zajímavým faktem je, že většina bělidelských ulic byla pojmenována vlasteneckými názvy: Libušina, Roháče z Dubé, Beneše Třebízského, Prokopa Holého, Jana Koziny, ulice Táboritů atd. Tyto názvy přetrvávají doposud na rozdíl od jiných pojmenování, např. Palackého, Komenského či Svatopluka Čecha, které v současnosti již na Bělidlech neexistují. Jejich názvy musela Bělidla při sloučení s městem Olomouc v roce 1919 přepustit městu. Názvy ulic dokládají, že Bělidla byla v minulosti převážně česká.

K zajímavostem na naší trase patří také zmínka o "podzemním tunelu" od bělidelského starousedlíka Luboše Touška. Jedná se o chodbu, jejíž vchod se nachází na levé straně naší trasy asi 100 m před Pomníkem padlým americkým letcům. Zřetelný vstup do chodby poznáme podle klenutého cihlového oblouku s poloměrem asi 30 cm. Za úzkým vstupem se chodba zvětšovala a byla přístupná pro skloněnou postavu. Vedla přímou linií k blízké pevnůstce (Fort č. IV).

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

Novinky

 • Pozvánka: Úterý 25. 5. 2021 Vycházka podél Hamerského náhonu

  18.5.2021
  178391603_10218243580991207_6536032538906994766_n Zveme vás na vycházku, kam musíme vyrazit, "než to zaroste". V úterý 25. května v podvečer půjdeme podél Hamerského náhonu z Bystrovan na Nové Sady. Budeme se cestou co nejvíce držet podél toku (ten je zde: https://mapy.cz/s/nehenonobu). Trasa má asi 7 km, jsou potřeba turistické boty, protože částečně půjdeme přes pole.
  Vyrazíme v 16:45 ze zastávky busu č. 15 Bystrovany, škola (jede z hlavního nádraží v 16:34). Z Nových Sadů vás odveze domů bus č. 14 nebo 16 anebo tramvaje č. 3, 5. Kdyby přes den silně pršelo, akce se nekoná.
  Akci vede Hynek Pečinka. Členové Přátel přírody zdarma, hosté 30 Kč.
  Co je Hamerský náhon a kde stával Hamerský mlýn neboli Měďárna?
  Hamerský náhon odvádí část vody z Bystřičky pod obcí Bystrovany a vrací ji do Moravy pod Novými Sady. Jde o umělý vodní tok, který se však postupem let zapojil do okolní krajiny a patří podle zákona mezi významné krajinné prvky vyžadující zvláštní ochranu. U dnešního kruhového objezdu u Bystrovan, u silnice směrem na Přáslavice, stála ještě na konci 90. let 20. stol. budova bývalého obilního mlýna, který stál na Hamerském náhonu, který teče podél dnešní cesty Hamerská. Od druhé poloviny 16. stol. zde máme doložený měděný hamr. V r. 1808 se vedle kovářské živnosti v mlýně začalo mlít také obilí, postupně byl přestavěn i na mletí borku (duběnky), později zde byl i lis na olej a pila. V r. 1949 byl mlýn znárodněn a ten rok se zde mlelo obilí naposledy. Dnes už není po objektu mlýna ani památky.
 • NEJKRÁSNĚJŠÍ ZIMNÍ TRASA DO PŘÍRODY VE MĚSTĚ VEDE Z BĚLIDEL DO BYSTROVAN

  16.4.2021

  Anketa Lidé, kteří se na webu projektu "Do přírody ve městě" zúčastnili ankety o nejkrásnější zimní trasu, zvolili vycházku "Podél Bystřičky za město a jinudy zpět". Ta vede z městské části Bělidla stezkou po břehu řeky Bystřice přírodním parkem do obce Bystrovany, odkud lze zpět do Olomouce přijet městským autobusem.

  Autorkou trasy je Iva Dvořáková, která kromě diplomu převezme tematické ocenění - štangli turistického salámu. Trasu si můžete prohlédnout zde a k jednotlivým zastavením se dostanete přes tento odkaz. Jak si v hodnocení veřejnosti stály ostatní trasy Do přírody ve městě, vidíte na našem grafu.

Starší »

Trasy projektu "Do přírody ve městě" byly zpracovány a uvedeny v život v roce 2014 díky práci dobrovolníků - členů a příznivců olomouckých Přátel přírody - a za finanční a věcné podpory statutárního města Olomouce a Dopravního podniku města Olomouce, a. s. Revize a aktualizace tras proběhla v roce 2019.

Mapové podklady byly použity z www.openstreetmap.org.