Popis trasy Neznámý turistický ráj Bukuland

1. zastavení: Náves

Po vystoupení z autobusu pokračujeme po směru jízdy autobusu a za malou chviličku jsme na návsi. Na návsi uvidíme: křížek z roku 1885 (1a), pomník k výročí vzniku Československa se sochou T. G. Masaryka (1b) a národní školu z roku 1868 - nyní budova obecního úřadu a malý obchod (1c).

2. zastavení: Požární nádrž

Vydáme se zpět, mineme zastávku a na křižovatce ve tvaru T odbočíme doprava, následně první odbočkou doleva a dojdeme k požární nádrži po pravé straně cesty. U nádrže je cedule s povídáním o mikroregionu Bystřička (2a). V létě vidíme krásné lekníny, v zimě, mrzne-li dostatečně, si můžou děti zabruslit (2b).

3. zastavení: Křížek z roku 1867

Už od nádrže vidíme křížek, který se nachází na odbočcce k restauraci U Hřiště, místními zvané Koliba. Tam nás na konci procházky čeká občerstvení. Křížek nechali postavit manželé Vláčilovi z Bukovan v roce 1867 (3a).

4. zastavení: Křížek v poli

Pokračujeme dál po silnici, která plynule přejde v nezpevněnou polní cestu. Po levé straně polní cesty směrem k chatovén osadě stojí další křížek. Ten byl postaven v roce 1808 "ku upomínce na zemřelé rodiče Josefa a Marii Sklenářovi z Bukovan" (4a).

5. zastavení: Vyhlídka

Z cesty nikam neodbočujeme a pokračujeme do lesa kolem chat, podél potoka. Vede tam zelená turistická značka. Na rozcestí ve tvaru T se dáme doleva, mírně do kopečka. Jakmile vyjdeme z lesa, zastavíme se a kocháme se krásným rozhledem. (5a)

6. zastavení: Barokní polní kaple sv. Donáta

Na první odbočce z polní cesty se vydáme doleva, projdeme mladinkou lipovou alejí a uvidíme krásně zrekonstruovanou polní kapličku. Od ní je pěkný výhled na Bukovany. (6a)

Barokní kaple pochází z 18. století a je umístěna za vsí, při polní cestě na Svatý Kopeček. Polní kaple má obdélníkový půdorys s půlkruhovým závěrem. Fasády hladké, se soklem a římsou. Vstupní průčelí členěno pilastry na rozích i na boku. Nad římsou trojúhelníkový štít, v atice mělký obdélníkový výklenek. Drobná sakrální architektura datovaná německým nápisem uvnitř kaple do roku 1774:

Tuto kaply ke czti a chwále umučeni pána nasseho Gežysse/ Krysta postawěti daly Gyrzy Zü/bal a manželka geho Maryanna,/ letha Páne 1744 dne 6. aug. Diese Capell zur lbr. und clari/ unsers aidenden Heylands Jesu/ Christi ist erbauet worden von/ Georg Zubal und sein lbe. weib/ Marianna ini Gottes Jahr 1744 6./ August.

Po cestě za kapličkou dojdeme na okraj Bukovan, dáme se po travnaté cestičce doleva, doprava, doleva a doprava a vyjdeme na asfaltovou silnici. Postupně na křižovatkách půjdeme: doleva, doprava, rovně, doprava, doleva, rovně a rovně. Dostali jsme se na hlavní silnici, kde už jsme byli. Dáme se doleva a dojdeme ke křížku za požární nádrží.  

7. zastavení: Moderní kostel

Před křížkem manželů Vláčilových se dáme doleva a dojdeme ke kostelu sv. Antonína Paduánského z roku 1992 (7a).

I když jsou Bukovany poprvé zmiňovány už v roce 1131, nebyl v obci nikdy vystavěn žádný svatostánek a obyvatelé obce museli docházet do kostela ve Velké Bystřici. Až v roce 1992 se místní občané rozhodli svatostánek vystavět. Kostel byl postaven na náklady farnosti a dárců a ještě téhož roku vysvěcen olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. Stavba trvala necelé čtyři měsíce. Nevelký kostelík je prostorný a pojme více než 100 lidí. Interiér je moderně vybaven, v centru umístěn dřevěný oltář a nad ním je zavěšen velký dřevěný kříž. Na stěnách jsou sochy sv. Antonína, Panny Marie, sv. Barbory. Zásluhu na vybudování kostelíku má duchovní správce P. ThDr. Antonín Huvar. (Zdroj: hrady.cz)

8. zastavení: Restaurace Koliba, hřiště

Napravo od kostela uvidíme restauraci Koliba. Pozor, na směrových cedulích byla nazvána jako Restaurace U Hřiště (8a). Zde se nabízí prostě relax po cestě. V okolí je několik hřišť, které můžeme po předchozí dohodě využít. 

Zajímavosti z trasy

Příroda v okolí

V okolí je nádherná čistá příroda. Určitě potkáte spoustu lesních zvířat, například ježka, veverku i srnky. Už jsme potkali i lišku. Na podzim zde rostou houby.

Další významné památky a místa

Pokud se sem budete po první procházce vracet, můžete si najít spoustu dalších zajímavých tras – do Velké Bystřice, do Lošova, do Droždína, do Radíkova a na Svatý Kopeček

Zpracovala

Marcela Dosedělová
Tímto jí velice děkujeme za výbornou práci!

Zdroje

www.mistopisy.cz

www.bukovany.cz

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

Novinky

 • Projekt Do přírody ve městě shání dobrovolníky

  18.6.2019

  Přátelé, kamarádi, milí dosavadní spolupracovníci na projektu Do přírody ve městě

  a také všichni noví zájemci o zapojení do projektu!

  Jak jistě mnozí víte nebo si vzpomínáte, v roce 2014 odstartoval náš projekt „Do přírody ve městě“. Jeho cílem bylo na předměstích Olomouce vytýčit nenáročné vycházkové příměstské trasy pro individuální turistiku, které začínají a končí u zastávek MHD. Trasy spojují drobné historické a kulturní památky okrajových částí města s přírodou, která na ně navazuje. 

  Na projektu spolupracovalo 16 dobrovolníků, kteří vyrazili do terénu, zjistili, co se tam nachází, vymysleli trasy a jednotlivá zastavení popsali a nafotili  podle jednotného zadání. Z toho vznikl web www.prirodavemeste.cz (od loňského jara v současné grafické podobě), na počátečních a koncových zastávkách MHD jsme ve spolupráci s dopravním podnikem osadili cedule s popisy tras a informacemi o projektu. Všechny  trasy, vhodné pro půldenní výlety,  jsme organizovaně prošli, některé i vícekrát, a to hlavně ve dvou letech následujících. Projekt potom na nějakou dobu "zamrzl", nic nového se nedělo ani nevymýšlelo.

  Po několika pokusech se nyní konečně podařilo najít společnou řeč s městem, které nám poskytlo peníze na dodání aktualizovaných dat, díky čemuž vznikne brožura propagující myšlenku projektu a s popisem jednotlivých tras.

  Jak se do toho můžete zapojit i vy, najdete zde. Jsme rádi za každého pomocníka!

 • Výlet z Lošova přes Posluchov do Velké Bystřice

  15.5.2019

  Sobota 1. června

  DEN PRO PŘÍRODU: Výlet z Lošova přes Posluchov do Velké Bystřice

  aneb kousek za humny přes hvězdárnu, vodní nádrž a na vodopád

  8.45 │ sraz zast. MHD bus 11 Olomouc-Lošov

  Svátek českých Přátel přírody – "Den pro přírodu" - půjdeme letos oslavit do blízkého okolí Olomouce. Vydáme se po jedné z tras našeho projektu Do přírody ve městě, a to kolem Lošova přes zdejší hvězdárnu a vodní nádrž Zlatý důl. Protáhneme ji ale ještě do Posluchova k tamním vodopádům a ještě dále do Velké Bystřice. Celkem našlapeme kolem 15 km a do Olomouce se vrátíme okolo 18. hodiny.

  Akci vedou Hana Hulíková a Helena Jandová. Příspěvek na akci: členové Přátel přírody zdarma, hosté 30 Kč. Jízdné si hradí každý zvlášť, na akci se lze domluvit na společných jízdenkách zpět z Velké Bystřice.

Starší »

Trasy projektu "Do přírody ve městě" byly zpracovány a uvedeny v život v roce 2014 díky finanční a věcné podpoře statutárního města Olomouce a Dopravního podniku města Olomouce, a. s.