Popis trasy Neznámý turistický ráj Bukuland

1. zastavení: Náves

Po vystoupení z autobusu pokračujeme po směru jízdy autobusu a za malou chviličku jsme na návsi. Na návsi uvidíme: křížek z roku 1885 (1a), pomník k výročí vzniku Československa se sochou T. G. Masaryka (1b) a národní školu z roku 1868 - nyní budova obecního úřadu a malý obchod (1c).

2. zastavení: Požární nádrž

Vydáme se zpět, mineme zastávku a na křižovatce ve tvaru T odbočíme doprava, následně první odbočkou doleva a dojdeme k požární nádrži po pravé straně cesty. U nádrže je cedule s povídáním o mikroregionu Bystřička (2a). V létě vidíme krásné lekníny, v zimě, mrzne-li dostatečně, si můžou děti zabruslit (2b).

3. zastavení: Křížek z roku 1867

Už od nádrže vidíme křížek, který se nachází na odbočcce k restauraci U Hřiště, místními zvané Koliba. Tam nás na konci procházky čeká občerstvení. Křížek nechali postavit manželé Vláčilovi z Bukovan v roce 1867 (3a).

4. zastavení: Křížek v poli

Pokračujeme dál po silnici, která plynule přejde v nezpevněnou polní cestu. Po levé straně polní cesty směrem k chatovén osadě stojí další křížek. Ten byl postaven v roce 1808 "ku upomínce na zemřelé rodiče Josefa a Marii Sklenářovi z Bukovan" (4a).

5. zastavení: Vyhlídka

Z cesty nikam neodbočujeme a pokračujeme do lesa kolem chat, podél potoka. Vede tam zelená turistická značka. Na rozcestí ve tvaru T se dáme doleva, mírně do kopečka. Jakmile vyjdeme z lesa, zastavíme se a kocháme se krásným rozhledem. (5a)

6. zastavení: Barokní polní kaple sv. Donáta

Na první odbočce z polní cesty se vydáme doleva, projdeme mladinkou lipovou alejí a uvidíme krásně zrekonstruovanou polní kapličku. Od ní je pěkný výhled na Bukovany. (6a)

Barokní kaple pochází z 18. století a je umístěna za vsí, při polní cestě na Svatý Kopeček. Polní kaple má obdélníkový půdorys s půlkruhovým závěrem. Fasády hladké, se soklem a římsou. Vstupní průčelí členěno pilastry na rozích i na boku. Nad římsou trojúhelníkový štít, v atice mělký obdélníkový výklenek. Drobná sakrální architektura datovaná německým nápisem uvnitř kaple do roku 1774:

Tuto kaply ke czti a chwále umučeni pána nasseho Gežysse/ Krysta postawěti daly Gyrzy Zü/bal a manželka geho Maryanna,/ letha Páne 1744 dne 6. aug. Diese Capell zur lbr. und clari/ unsers aidenden Heylands Jesu/ Christi ist erbauet worden von/ Georg Zubal und sein lbe. weib/ Marianna ini Gottes Jahr 1744 6./ August.

Po cestě za kapličkou dojdeme na okraj Bukovan, dáme se po travnaté cestičce doleva, doprava, doleva a doprava a vyjdeme na asfaltovou silnici. Postupně na křižovatkách půjdeme: doleva, doprava, rovně, doprava, doleva, rovně a rovně. Dostali jsme se na hlavní silnici, kde už jsme byli. Dáme se doleva a dojdeme ke křížku za požární nádrží.  

7. zastavení: Moderní kostel

Před křížkem manželů Vláčilových se dáme doleva a dojdeme ke kostelu sv. Antonína Paduánského z roku 1992 (7a).

I když jsou Bukovany poprvé zmiňovány už v roce 1131, nebyl v obci nikdy vystavěn žádný svatostánek a obyvatelé obce museli docházet do kostela ve Velké Bystřici. Až v roce 1992 se místní občané rozhodli svatostánek vystavět. Kostel byl postaven na náklady farnosti a dárců a ještě téhož roku vysvěcen olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. Stavba trvala necelé čtyři měsíce. Nevelký kostelík je prostorný a pojme více než 100 lidí. Interiér je moderně vybaven, v centru umístěn dřevěný oltář a nad ním je zavěšen velký dřevěný kříž. Na stěnách jsou sochy sv. Antonína, Panny Marie, sv. Barbory. Zásluhu na vybudování kostelíku má duchovní správce P. ThDr. Antonín Huvar. (Zdroj: hrady.cz)

8. zastavení: Restaurace Koliba, hřiště

Napravo od kostela uvidíme restauraci Koliba. Pozor, na směrových cedulích byla nazvána jako Restaurace U Hřiště (8a). Zde se nabízí prostě relax po cestě. V okolí je několik hřišť, které můžeme po předchozí dohodě využít. 

Zajímavosti z trasy

Příroda v okolí

V okolí je nádherná čistá příroda. Určitě potkáte spoustu lesních zvířat, například ježka, veverku i srnky. Už jsme potkali i lišku. Na podzim zde rostou houby.

Další významné památky a místa

Pokud se sem budete po první procházce vracet, můžete si najít spoustu dalších zajímavých tras – do Velké Bystřice, do Lošova, do Droždína, do Radíkova a na Svatý Kopeček

Zpracovala

Marcela Dosedělová
Tímto jí velice děkujeme za výbornou práci!

Zdroje

www.mistopisy.cz

www.bukovany.cz

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

Novinky

 • Nádhera v Bezručových sadech: Jihoslovanské mauzoleum se vrátilo do původní podoby

  15.8.2019

  Mauzoleum Kolaudací skončila minulý týden druhá etapa oprav Jihoslovanského mauzolea v Bezručových sadech. Třetí a závěrečná se bude týkat krypty a uložení pozůstatků vojáků z první světové války.

  Druhá etapa rekonstrukce byla rozfázována ještě na dvě podetapy. „Jsme na konci její druhé části, která začala na jaře a v níž byl opraven interiér kaple. Ta má nové omítky a byly zrestaurovány malby Vsevoloda Kolomackého,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. Více...

 • Inspirující Olomouc: V čem je poslední etapa protipovodňových opatření prospěšná?

  8.8.2019

  Loyka Jedna z velkých investičních akcí posledních let, II. A etapa Protipovodňových opatření Olomouc, byla nominována do soutěže Adapterra Awards. Tato soutěž hledá co nejvíce inspirativní řešení různých staveb, které mohou pozitivně ovlivnit své okolí a reagují na klimatické změny. Budování protipovodňových opatření ve městě je nutností, navíc ale může plnit i právě takové funkce, které reagují na změny klimatu. O těchto přínosech hovoří Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu.

  "Vytvořili jsme místo, kde stojí za to jít a dotknout se řeky," říká v rozhovoru.

Starší »

Trasy projektu "Do přírody ve městě" byly zpracovány a uvedeny v život v roce 2014 díky finanční a věcné podpoře statutárního města Olomouce a Dopravního podniku města Olomouce, a. s.