Popis trasy Cesta z města

Popis trasy A

Vystoupíme na autobusové zastávce Frajtovo náměstí, kde se nachází kostel (zastavení č. 1). Dále půjdeme rovně po ulici Jablonského a po pravé straně za křižovatkou je Barokní sloup Nejsvětější Trojice (zastavení č. 2). Odbočíme doleva na ulici Na Vlčinci a půjdeme rovně, až dojdeme ke konečné autobusové zastávce Farmak. Zde odbočíme doleva k civilnímu hřbitovu, projdeme kolem hřbitova a odbočíme vpravo. Nato dojdeme k Vojenskému hřbitovu (zastavení č. 3). Pak se vrátíme k rohu civilního hřbitova, odbočíme vpravo na ulici Čelakovského a rovně se dostaneme k božím mukám (zastavení č. 4), která jsou uprostřed křižovatky ulic Čelakovského, Na Hrázi a na ulici Petřkova, kde je základní škola s pamětní deskou (zastavení č. 5) a na křižovatce po levé straně je kaple (zastavení č. 6). Půjdeme dál na konec Černovírské ulice, kde jsou boží muka (zastavení č. 7) a točna autobusů MHD č. 15 a 22. Pokračujeme doprava na ulici Hlušovická a po pár metrech odbočíme opět doprava na ulici Polní, kde se nacházejí nejstarší boží muka (zastavení č. 8). Na konci ulice odbočíme doleva a půjdeme mezi rodinnými domy ulice Žítná. Přijdeme na křižovatku. 

Pokud jste přišli do Černovíra jen na chvíli a chcete už pomalu končit, odbočte vlevo a pokračujte rovně ulicí U Háje. Ti, kdo mají ještě čas a chuť, si mohou návštěvu Černovíra prodloužit a projít se do lesa. Odbočí vpravo a dál pokračují po trase B.

Zastavení trasy A

 • 1. zastavení: Kostel Československé církve husitské Prokopa Holého z roku 1940, vedle kterého je památník obětem světových válek.
 • 2. zastavení: Na Jablonského ulici v malém parčíku je vzácná památka, barokní sloup Nejsvětější Trojice z poloviny 18. století. Ve zlatém trojúhelníkovém božím oku, obklopeném slunečními paprsky na hlavici sloupu je nápis: „Sláva Bohu Otci, Bohu Synu, Bohu Duchu svatému“, jako poděkování za ochranu rodiny sedláka Zvěřiny před morovou nákazou.
 • 3. zastavení: Vojenský hřbitov - je unikátní tím, že jsou zde pohřbeni příslušníci rakousko-uherské armády, carské ruské armády i později armády československé. Jen během 1. světové války bylo na tomto hřbitově pohřbeno více jak 3 000 vojáků. Minimálně 13 národností různých vyznání, hodností a vojenských odborností, kteří zemřeli ve vojenské nemocnici na Klášterním Hradisku.
 • 4. zastavení: Boží muka z 19. století - na ostrůvku uprostřed křižovatky ulic Petřkovy, Čelakovského a Na Hrázi
 • 5. zastavení: Základní škola s pamětní deskou funkcionáře Eduarda Peřiny
 • 6. zastavení: Na křižovatce s Petřkovou ulicí je kaple Navštívení Panny Marie z r. 1842, vedle které je pamětní kříž s reliéfem Panny Marie Bolestné z r. 1863.
 • 7. zastavení: Točna autobusů MHD, spojů č. 15 a 22. Boží muka z 19. století.
 • 8. zastavení: Renesanční boží muka (na ulici Polní) z počátku 16. století, nejstarší černovírská památka a také jedna z nejstarších olomouckých drobných památek.

Popis trasy B - přímé pokračování z trasy A

Přišli jsme na konec trasy A a půjdeme dále. Před lesem, po levé straně uvidíme fotbalové hřiště a rozcestí, na kterém půjdeme doleva. V lese bude mírné stoupání do kopce. Přejdeme přes most přes železniční trať a odbočíme do prava. Po pár metrech narazíme na novou vodárnu (zastavení č. 9). Půjdeme dále a dojdeme i ke staré parní vodárně (zastavení č. 10). Dalo by se pokračovat dál a dojít do Chválkovic (výborná trasa pro kola a kolečkové brusle), ale my se vrátíme po stejné trase k rodinným domům a (trasa A, B) budeme pokračovat přes ulici U Háje a na křižovatce odbočíme vlevo. Půjdeme rovně a u domu č. 1 zahneme vpravo. Za chvíli dojdeme až k břehu řeky Moravy. Tam odbočíme doleva a po pár metrech je Ranč u Navrátila, kde nás čeká občerstvení. Podél břehu řeky budeme pokračovat až k železnému mostu, před kterým odbočíme vlevo a zanedlouho uvidíme kynologickou stanici (zastavení č. 11). Vyjdeme na hlavní cestu a dojdeme k autobusové zastávce Frajtovo náměstí, kde se trasa končí.

Zastavení trasy B - přímo navazuje na trasu A

 • 9. zastavení: Nová vodárna byla postavena v letech 1918 – 1919
 • 10. zastavení: Stará parní vodárna
 • 11. zastavení: Kynologická stanice

Další zajímavosti na trase

Příroda v okolí

Černovírské slatiniště

Další významné památky a místa

vodárny, černovírská kyselka, vojenský hřbitov, boží muka

Zpracovala

Lenka Grušková
Tímto jí velice děkujeme za výbornou práci!

Zdroje

www.cernovir.cz

www.olomouc.eu

www.vojenskyhrbitov-cernovir.estranky.cz/

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

Novinky

 • Nádhera v Bezručových sadech: Jihoslovanské mauzoleum se vrátilo do původní podoby

  15.8.2019

  Mauzoleum Kolaudací skončila minulý týden druhá etapa oprav Jihoslovanského mauzolea v Bezručových sadech. Třetí a závěrečná se bude týkat krypty a uložení pozůstatků vojáků z první světové války.

  Druhá etapa rekonstrukce byla rozfázována ještě na dvě podetapy. „Jsme na konci její druhé části, která začala na jaře a v níž byl opraven interiér kaple. Ta má nové omítky a byly zrestaurovány malby Vsevoloda Kolomackého,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. Více...

 • Inspirující Olomouc: V čem je poslední etapa protipovodňových opatření prospěšná?

  8.8.2019

  Loyka Jedna z velkých investičních akcí posledních let, II. A etapa Protipovodňových opatření Olomouc, byla nominována do soutěže Adapterra Awards. Tato soutěž hledá co nejvíce inspirativní řešení různých staveb, které mohou pozitivně ovlivnit své okolí a reagují na klimatické změny. Budování protipovodňových opatření ve městě je nutností, navíc ale může plnit i právě takové funkce, které reagují na změny klimatu. O těchto přínosech hovoří Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu.

  "Vytvořili jsme místo, kde stojí za to jít a dotknout se řeky," říká v rozhovoru.

Starší »

Trasy projektu "Do přírody ve městě" byly zpracovány a uvedeny v život v roce 2014 díky finanční a věcné podpoře statutárního města Olomouce a Dopravního podniku města Olomouce, a. s.