Popis trasy Městem podél řeky Moravy

1. zastavení: Klášterní Hradisko

Autobusem z centra města přijedeme na zastávku Klášterní Hradisko přímo k impozantnímu objektu bývalého benediktinského kláštera, který dal vybudovat k poctě sv. Štěpána v roce 1077 moravský kníže Ota I. Sličný s manželkou Eufemií. Později osídlili klášter mniši premonstráti. Aktuální barokní podoba kláštera Hradisko pochází z roku 1738, jejími autory jsou vídeňští architekti Tencalla a Martinelli. Roku 1784 byl císařem Josefem II. klášter zrušen a posléze přeměněn na vojenskou nemocnici, jíž slouží komplex dodnes. Její historické prostory jsou ve vybraných dnech přístupné veřejnosti.

Od autobusové zastávky půjdeme kousek proti proudu Moravy po asfaltovém chodníku u kraje vozovky, po 100 m odbočíme doleva k lávce přes řeku, kterou přejdeme. Podél břehu řeky už pak po proudu směřujeme ulicí Na Letné do centra Olomouce. Cestou míjíme dvě občerstvovny, v sezóně hojně využívané cyklisty.

2. zastavení: Křižovatka U Bristolu a Nábřeží

Přicházíme na křižovatku ulic Na Letné a Komenského k širokému silničnímu mostu přes řeku. Ten je tu nový, protože byl dokončen teprve r. 2019, kdy nahradil původní starý most, jenž nevyhovoval systému budovaných protipovodňových opatření. Na konci mostu vidíme stavbu jako z moskevského Rudého náměstí - chrám sv. Gorazda, řečený místními “ruský” kostel. Je to pravoslavný katedrální chrám vybudovaný v roce 1939. Symetrická a členitá stavba vrcholí osmibokou věží zakončenou cibulovitou pozlacenou bání s křížem. Sv. Gorazd byl žákem a současníkem slovanských věrozvěstů, sv. Cyrila a Metoděje. Ke kostelu přiléhá boční kaple Záštity přesvaté Bohorodice a spodní kaple svatého novomučedníka biskupa Gorazda II., občanským jménem Matěje Pavlíka, popraveného za II. světové války v Praze za ukrývání parašutistů, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha.

Zůstaneme na témže břehu a pokračujeme dále po proudu. Přes vodu vidíme zadní trakt kostela sboru Českobratrské církve evangelické se čtyřbokou hodinovou věží. Byl zbudován v letech 1914-20 podle plánů berlínského architekta Otto Kuhlmanna. Interiér byl upraven v letech 1987–88 podle projektu architekta Bartáka. Po Nábřeží dojdeme na Masarykovu třídu k dalšímu mostu, který přejdeme.

3. zastavení: Vrchní soud

Za mostem pokračuje Masarykova třída směrem do historického centra města. Hned první budova před námi je Vrchní soud v Olomouci. Soud se nachází v historické budově dřívějších zeměbraneckých kasáren a rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím krajských soudů moravských a slezských krajů jako soudů prvního stupně (např. o nejzávažnějších trestných činech nebo sporech o vysoké částky).

Přejdeme ulici a budeme se dál držet co nejvíce pravého břehu Moravy. 

4. zastavení: Soutok Moravy a Bystřice

Došli jsme k soutoku dvou řek - zleva se do “naší” Moravy vlévá před areálem vysokoškolských kolejí říčka Bystřice. Pramení asi 50 km severně od Olomouce v Ryžovišti. Mezi Domašovem nad Bystřicí a Hrubou Vodou prochází údolím Bystřice naučná stezka, která stojí za návštěvu.

Pokračujeme podél toku řeky, po pravé ruce máme areál vysokoškolských kolejí Univerzity Palackého, přístaviště Ololodi a loděnici vodáckého klubu. Jakmile dojdeme před křížení s třídou Kosmonautů (silniční most s tramvajovou tratí), opustíme řeku a chodníkem vystoupáme napravo na ulici. Pokračujeme asi 300 metrů rovně, po pravé ruce mineme atletický stadion a budovu sokolovny z r. 1928 a před námi se objeví další most

5. zastavení: Mlýnský potok

Mlýnský potok je pravým ramenem řeky Moravy, od které se odklání u Řimic na Litovelsku. Do Olomouce se dostává v městské části Chomoutov, poté teče přes Plané loučky, severním okrajem Řepčína a Hejčína, přes Lazce, poté obtéká z východní strany a Bezručovými sady ostroh s historickým jádrem Olomouce, dále teče kolem obchodního centra Galerie Šantovka, které obtéká dalším ramenem, takže obchodní centrum (dříve tovární komplex) stojí na ostrově, a zpět se do Moravy vlévá mezi Novými Sady a Hodolany. Celková délka Mlýnského potoka, nebo též Malé Moravy, je 30 km.

Na vhodném místě přejdeme na protější stranu ulice a pokračujeme podél jeho toku k nákupnímu centru Galerie Šantovka a podél tramvajových kolejí jdeme Švýcarským nábřežím. Předtím, než se Mlýnský potok vleje opět do Moravy, je na něm nebezpečný jez, u kterého se můžeme zastavit. Podchodem podejdeme most na ulici Velkomoravské, zůstáváme stále na pravém břehu a po levé straně si všimneme zajímavého krajinného prvku - ostrova uprostřed řeky.

6. zastavení: Ostrov na řece Moravě

Mezi silničním mostem na Velkomoravské a železničním na trati Olomouc – Nezamyslice proběhlo v rámci protipovodňových úprav tzv. zkapacitnění koryta Moravy. Terénní úpravy umožnily, aby se řeka v případě potřeby mohla doširoka rozlít, čímž se zpomalí její tok a nenapáchá tolik škody. Mírné břehy i vybudované stezky jsou oblíbeným místem mnoha Olomoučanů, a to nejen z nejbližšího sídliště. Pestré prostředí řeky zase vyhovuje mnoha druhům vodních živočichů. Pro ně tu vznikl umělý zelený ostrov, rybí úkryty a pobřežní dřevní opevnění.

Procházíme po asfaltové stezce na vyvýšeném náspu podél břehu Moravy, po pravém boku máme zahrádky a za nimi domy nového sídliště. Dojdeme k nízké budově Povodí Moravy, na konec stezky, kterou zde přetíná ulice U Dětského domova. Pod klenutým mostem, který máme po levé ruce, se po většinu roku nachází hejno kachen, které sem chodí krmit děti s rodiči.

7. zastavení: Most u kojeneckého ústavu

Most zde v současné podobě stojí od roku 2008 a byl pro svou výjimečnost přihlášen do soutěže Stavba roku 2009. Spojuje městskou část Nové Sady na pravém břehu Moravy s protějším břehem, kde je Nový Svět a Holice.

Na mostě se můžeme rozhodnout, jestli už procházky stačilo, anebo ještě chceme pokračovat. V prvním případě se dáme doprava na křižovatku s ulicí Střední Novosadskou a na obou stranách ulice vidíme autobusové zastávky U Rybářských stavů. Jinak most přejdeme a dopřejeme si další úsek vycházky.

Za mostem pokračujeme rovně kolem areálu kojeneckého ústavu, dnes Dětského centra Ostrůvek. Ten stojí na místě bývalého Bartoškova mlýna, zbořeného r. 1911. Sledujeme stále asfaltovou silničku, která se mění v polní cestu podél řeky. Podejdeme železniční most (trať Olomouc - Prostějov) a po 50 m se stezka kříží s odbočkou doleva. Po té se vydáme.

8. zastavení: Rybník Cajnerák

Po chvilce se před námi objeví obdélníková vodní plocha - Cajnerák. Využívá se jako mimopstruhová voda ke sportovnímu rybolovu. Také byl svého času známý jako místo, kde se (možná jen podle legendy) utopilo dítě “od Rusáků”, z rodiny tehdejších příslušníků Rudé armády, kteří měli při svém “dočasném pobytu” kasárna hned vedle.

Vrátíme se zpět ke křižovatce pěšin na břeh Moravy a dál pokračujeme podél toku řeky.

9. zastavení: Občerstvení U Vodníka

V bývalé průmyslové stavbě vzniklo před lety občerstvovací místo, které je vyhledáváno pěšími i cyklisty. Přímo na břehu řeky si tu můžete vychutnat občerstvení zde zakoupené, nebo vlastní, udělat si piknik, zazpívat s kytarou… Má to tu takový jihočeský vodácký nádech, ale přitom jste stále ve městě. Přechodně je zde také umístěno přístaviště Plaveb Olomouc.

10. zastavení: Městská čistička

Pokračujeme ještě chvíli podél vody. Tok Moravy opustíme, jakmile narazíme na most přes silnici z Holice na Nové Sady. Přejdeme přes řeku, jdeme po silnici a po 100 metrech zabočíme doprava na ulici Dolní Novosadskou. Po 250 m z hlavní ulice odbočuje doprava menší ulička, na jejímž konci je areál městské čistírny odpadních vod. Lze si zde domluvit exkurzi. 

Jsme na konečné autobusu s názvem Čistička, zde končí i naše trasa.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

int(1)

Novinky

 • Ještě nemáte svůj soubor tras Do přírody ve městě? Právě vyšel dotisk

  10.1.2024

  Před Vánocemi 2023 přijela z tiskárny voňavá dodávka dotisku oblíbené brožury s trasami Do přírody ve městě. V informačním centru v podloubí olomoucké radnice ji můžete zdarma získat i vy. 

  Publikace obsahuje 16 zpracovaných vycházek za minulostí, současností a přírodou v různých čtvrtích města Olomouce. Každá trasa je popsána na čtyřstránkové kartě, text doplňují fotografie míst, která na trase navštívíte. Na webu www.prirodavemeste.cz pak najdete podrobnější popisy tras a zajímavosti z historie městských částí, kterými trasy procházejí.

 • Archeologové objevili u Olomouce hroby, obydlí a nástroje z doby kamenné i z keltského období

  25.10.2023

  Foto: Archeologické centrum Olomouc OLOMOUCKÝ REJ - Archeologové čekali, že při stavbě propojky západní tangenty s dálnicí D35 najdou zajímavé věci. Že ale budou nálezy tak bohaté, s tím určitě nepočítali. Podle Venduly Vránové z Archeologického centra jsou dosavadní výsledky výzkumu příjemným překvapením. Výzkum se koná na území mezi Globusem na kraji Olomouce, Křelovem a Břuchotínem. Příští rok zde začne stavba tříkilometrového dokončení západního obchvatu. Více...

Starší »

Banan-maly Trasy projektu "Do přírody ve městě" byly zpracovány a uvedeny v život v roce 2014 díky práci dobrovolníků - členů a příznivců olomouckých Přátel přírody - a za finanční a věcné podpory statutárního města Olomouce a Dopravního podniku města Olomouce, a. s. Revize a aktualizace tras proběhla v roce 2019. Mapové podklady byly použity z www.openstreetmap.org. Webhosting BANAN.cz.

Věnováno památce Ing. Jiřího Hambálka.