Popis trasy Dobrodružná výprava na ostrov Nimlau

1. zastavení: Kaple sv. Jana a Pavla na návsi

Na konečné autobusu č. 17 v Nemilanech se vydáme rovně přes cestu k restauraci U Čerta a pokračujeme Lidickou ulicí kolem večerky vpravo. Po cca 50 metrech zabočíme doleva, do ulice Kožušanské. Pokračujeme rovně a v dálce již spatříme Kapličku svatých Jana a Pavla. Kaplička na návsi byla nemilanskými občany postavena v roce 1826. Tímto se částečně osamostatnili od slavonínské farnosti, ke které původně patřili. Dvakrát do měsíce se v kapli konají bohoslužby. Napravo od kaple je možné vidět stavení s reliéfem ovocné mísy.

2. zastavení: Česká čtvrť

Odbočením doleva se dostáváme do ulice Raisovy, kde procházíme kolem základní školy obloukem zpátky na ul. Lidickou. Po přechodu rovně přecházíme na ul. Povelskou, kde můžeme spočinout na krátké zastavení v cukrárně Dobroty. Pokračujeme dále ulicí Povelskou a na druhé odbočce vlevo přejdeme cestu k ulici Česká čtvrť. Ulicí se sice nevydáme, ale můžeme se zde na chvíli pozastavit na krátké připomenutí historické události, která s ulicí souvisí.

Jak je již symbolizuje název ulice, je tato čtvrť spjata s českou populací v Nemilanech, která byla již od 1. pol. 15. století v Nemilanech v menšině. Historie Nemilan je úzce spjata s německou populací, která zde převládala. Vesnici její obyvatelé až do roku 1946 nazývali Nimlau. Na konci 19. století čeští občané tvořili pouhých 5 %.  V roce 1921, kdy českých občanů přibylo na třetinu celkového obyvatelstva Nemilan, byla v této části postavena česká základní škola (do této doby zde působila pouze německá). Od té doby se tomuto místu říká Česká čtvrť. 

3. zastavení: Nemilanka

Na začátku ulice Česká čtvrt zároveň spatříme potok Nemilanku a dále již sledujeme její stopy proti proudu do ulice Janíčkovy. Potok protéká celou obcí a u Kožušan se vlévá do řeky Moravy. Pramenní oblast říčky, která se nachází na Tabulovém vrchu, na Nové Ulici a která je klíčová pro zadržování vody v krajině, byla v posledních letech zastavěna supermarkety, obchodními centry a aquaparkem. Narušením pramenní oblasti zřejmě začaly v posledních letech vznikat na území Nemilan a Slavonína lokální povodně. Byla pak nutná následná revitalizace a čištění koridoru potoka, aby bylo povodním zabráněno.

Potok Nemilanku pak opustíme u Kyselovské cihelny. Nemilanka pak pokračuje rovně směrem ke Slavonínu, kdy protéká kolem slavonínského hriště  a ztrácí se v podzemí kousek od hriště, u zastávky autobusu č. 17 (Slavonín - křižovatka).     

My ale pokračujeme dále ulicí Janíčkovou kolem zahrádkářské osady Astra – Nemilany, stále rovně.  Projdeme pod železničním mostem a přicházíme po levé straně k budově bývalé Kyselovské cihelny.

4. zastavení: Kyselovská cihelna - unikátní technická památka

Přestavba bývalé cihelny byla realizována v roce 2012 a nyní slouží jako výrobna tiskařského materiálů se sklady. Cihelna postavená v roce 1882 je nyní cennou technickou památkou. Vzácností této této stavby je 37 metrů vysoký původní komín, který je svým tvarem jedinečný v celém Česku. Další zajímavostí je, že byly při stavbě cihelny použity cihly ze zrušeného bastionového opevnění Olomouce. Jedná se o tzv. tereziánky, esteticky velmi vydařené cihly s velkým c. k. erbem v horní části s iniciálami FMT a číslem série ve spodní části. Tyto cihly jsou často vyhledávány sběrateli kolkovaných cihel.

Hlína používaná k výrobě cihel se těžila v kopci západně od původní obce Kyselov. Kopec byl nazýván Goldberg (Zlatý kopec), podle výborné cihlářské hlíny, která pro zdejší obyvatele byla zlatem, protože jim přinášela obživu. Většina domů v Olomouci stojí právě díky stavebnímu materiálu ze vzácné památky. Provoz cihelny, která měla v r. 1938 již 82 zaměstnanců, byl zastaven až v r. 1946 a až do roku 2010 cihelna chátrala.  Nyní je unikátní technickou památkou především také kvůli zdařilé rekonstrukci venkovní i vnitřní části cihelny, kde bylo zachováno mnoho původních částí stavby. 

5. zastavení: Výhled na Olomouc

Naproti cihelně se můžeme občerstvit v restauraci Gardenpark a pak už se vracíme zpátky na můstek přes potok Nemilanku u  železničního podchodu. Opouštíme tok potoka a pokračujeme polní cestičkou podél železniční tratě vedoucí z Brna do Olomouce. Železniční zastávka v Nemilanech byla zřízena v roce 1880 a do této doby je do dneška využívána.

Cestou se můžeme kochat pohledem na Olomouc a její městské části.  Po levé straně se rozprostírá obec Slavonín, která je společně s osadou Kyselov od nepaměti s historií i územím Nemilan propojena. Osada Kyselov byla s Nemilany koncem 19. století spojena i doslova. Kyselov byl v roce 1950 definitivně spojen se Slavonínem, když už dávno s ním byl spojen i stavebně. Tak se Kyselov stal pojmem, který prakticky zanikl. Památku osady Kyselov už dnes připomíná pouze jméno dlouhé ulice od Slavonína k Nemilanům a stejně znějící název autobusové zastávky – Kyselovská – na lince autobusu č. 17.

V dálce se tyčí budova vodojemu na Nové ulici, napravo leží městská část Povel, a pokud bychom pokračovali stále po trati, došli bychom na Nové Sady a přes ulici Dolní novosadskou k řece Moravě.  

Jakmile přijdeme na asfaltovou silnici u vlakového přejezdu se světelnou signalizací (cca po 700 m od cihelny), zabočíme na ní vlevo a pokračujeme stále rovně (a mírně doleva) směrem na Olomouc.  Po pravé straně již vidíme náš cíl cesty.

6. zastavení: Pískovna Hamris – odpočinek a kachny

Kolem celé pískovny vede malá cestička, můžeme se také posadit na lavičku, kochat se pohledem na přírodu a nakrmit kachny. Vodní plocha je hojně využívaná i rybáři. Dříve se sem děti chodily koupat a v zimě zatopenou pískovnu využívají k bruslení. Jezírko i s celým svým okolím tvoří příjemný předěl mezi městskou zástavbou a navazující přírodou okrajové části Olomouce a polních pozemků.

Hamris (nebo také Hamryz, Hamriz) je zatopená bývalá pískovna menší velikosti s rozlohou 1,4 ha. U západního a méně i jihovýchodního břehu se vyvinuly menší rákosiny, na březích se roztroušeně vyskytují vrby a další stromy. Lokalita je zajímavá výskytem vzácné škeble rybničné. Podle některých pamětníků byla pískovna využívaná i jako hasičská nádrž. Možná proto se jedna z ulic vedoucí od pískovny nazývá ulice Požárníků.

Zpět na autobus: Cestou, kterou jsme přišli, pokračujeme stále rovně směrem do města ulicí Požárníků. Jakmile narazíme na rušnou silnici (Slavonínská ul.), přejdeme silnici k Hostinci U Anděla. Podél restaurace pokračujeme stále rovně a na křižovatce ulice Slavonínské a Jižní směrem doleva zatáčíme na ul. Schweitzerovu. Tam se nachází zastávka autobusu č. 17 (zastávka Jižní).

Další zajímavosti na trase

Příroda v okolí

Jezírko Hamris a jeho okolí nabízí občanům Olomouce klid a odpočinek v přírodě kousek od centra Olomouce.

Další významné památky a místa

Přes obec Nemilany vede Moravská cyklistická stezka (cyklotrasa Moravská stezka a Jantarová stezka). Cyklotrasa vede také kolem pískovny Hamris.

Nedaleko Hamrisu (cca 700 m) se nachází další vodní plocha - Kaprodrom, kde si můžete zarybařit, pro nejmenší je zde lanové centrum, pískoviště a spousty dalších atrakcí. Dobré jídlo si můžete dát v restauraci, kde se připravují čerstvé ryby a jiné grilované speciality. 

Velké množství aktivit připravuje pro své občany místní oddíl Sokolu v Nemilanech na hřišti - http://www.sokolnemilany.cz/

Navštivte i další zajímavou městskou část Slavonín, která vás překvapí množstvím památek na svém území (v první řadě původní gotický kostel ze 13. století zasvěcený sv. Ondřejovi. Je tu i Slavonínský fort s nádherným výhledem na Olomouc.

Zpracovala

Kamila Misterová
Tímto jí velice děkujeme za výbornou práci!

Zdroje

TICHÁK, N. Paměti olomouckých předměstí, Olomouc, Votobia, 2000

http://www.nemilany.wbs.cz/ - oficiální stránky městské části Nemilany

Olomoucký deník (Cihelnu ve Slavoníně opravují, místo restaurace v ní bude cihelna., 19. 5. 2011)

Ekologické listy, Hnutí DuhaOlomouc, Další povodeň ukázala chyby minulých let, 5. 11. 2010

ŠUHA J., MANDÁK M., Anodonta Cygnea z české a polské části Slezska a ze severní Moravy, Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 59-69, 2006

FIALA J., Olomoucká multikulturní tradice již od středověku, Kulturní revue olomouckého kraje, 2011) 

www.fabriky.cz

www.sagitarria.cz

www.davar.cz


 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

Novinky

 • Projekt Do přírody ve městě shání dobrovolníky

  18.6.2019

  Přátelé, kamarádi, milí dosavadní spolupracovníci na projektu Do přírody ve městě

  a také všichni noví zájemci o zapojení do projektu!

  Jak jistě mnozí víte nebo si vzpomínáte, v roce 2014 odstartoval náš projekt „Do přírody ve městě“. Jeho cílem bylo na předměstích Olomouce vytýčit nenáročné vycházkové příměstské trasy pro individuální turistiku, které začínají a končí u zastávek MHD. Trasy spojují drobné historické a kulturní památky okrajových částí města s přírodou, která na ně navazuje. 

  Na projektu spolupracovalo 16 dobrovolníků, kteří vyrazili do terénu, zjistili, co se tam nachází, vymysleli trasy a jednotlivá zastavení popsali a nafotili  podle jednotného zadání. Z toho vznikl web www.prirodavemeste.cz (od loňského jara v současné grafické podobě), na počátečních a koncových zastávkách MHD jsme ve spolupráci s dopravním podnikem osadili cedule s popisy tras a informacemi o projektu. Všechny  trasy, vhodné pro půldenní výlety,  jsme organizovaně prošli, některé i vícekrát, a to hlavně ve dvou letech následujících. Projekt potom na nějakou dobu "zamrzl", nic nového se nedělo ani nevymýšlelo.

  Po několika pokusech se nyní konečně podařilo najít společnou řeč s městem, které nám poskytlo peníze na dodání aktualizovaných dat, díky čemuž vznikne brožura propagující myšlenku projektu a s popisem jednotlivých tras.

  Jak se do toho můžete zapojit i vy, najdete zde. Jsme rádi za každého pomocníka!

 • Výlet z Lošova přes Posluchov do Velké Bystřice

  15.5.2019

  Sobota 1. června

  DEN PRO PŘÍRODU: Výlet z Lošova přes Posluchov do Velké Bystřice

  aneb kousek za humny přes hvězdárnu, vodní nádrž a na vodopád

  8.45 │ sraz zast. MHD bus 11 Olomouc-Lošov

  Svátek českých Přátel přírody – "Den pro přírodu" - půjdeme letos oslavit do blízkého okolí Olomouce. Vydáme se po jedné z tras našeho projektu Do přírody ve městě, a to kolem Lošova přes zdejší hvězdárnu a vodní nádrž Zlatý důl. Protáhneme ji ale ještě do Posluchova k tamním vodopádům a ještě dále do Velké Bystřice. Celkem našlapeme kolem 15 km a do Olomouce se vrátíme okolo 18. hodiny.

  Akci vedou Hana Hulíková a Helena Jandová. Příspěvek na akci: členové Přátel přírody zdarma, hosté 30 Kč. Jízdné si hradí každý zvlášť, na akci se lze domluvit na společných jízdenkách zpět z Velké Bystřice.

Starší »

Trasy projektu "Do přírody ve městě" byly zpracovány a uvedeny v život v roce 2014 díky finanční a věcné podpoře statutárního města Olomouce a Dopravního podniku města Olomouce, a. s.