Popis trasy Dobrodružná výprava na ostrov Nimlau

1. zastavení: Kaple sv. Jana a Pavla na návsi

Na konečné autobusu č. 17 v Nemilanech se vydáme rovně přes cestu k restauraci U Čerta a pokračujeme Lidickou ulicí kolem večerky vpravo. Po cca 50 metrech zabočíme doleva, do ulice Kožušanské. Pokračujeme rovně a v dálce již spatříme Kapličku svatých Jana a Pavla. Kaplička na návsi byla nemilanskými občany postavena v roce 1826. Tímto se částečně osamostatnili od slavonínské farnosti, ke které původně patřili. Dvakrát do měsíce se v kapli konají bohoslužby. Napravo od kaple je možné vidět stavení s reliéfem ovocné mísy.

2. zastavení: Česká čtvrť

Odbočením doleva se dostáváme do ulice Raisovy, kde procházíme kolem základní školy obloukem zpátky na ul. Lidickou. Po přechodu rovně přecházíme na ul. Povelskou, kde můžeme spočinout na krátké zastavení v cukrárně Dobroty. Pokračujeme dále ulicí Povelskou a na druhé odbočce vlevo přejdeme cestu k ulici Česká čtvrť. Ulicí se sice nevydáme, ale můžeme se zde na chvíli pozastavit na krátké připomenutí historické události, která s ulicí souvisí.

Jak je již symbolizuje název ulice, je tato čtvrť spjata s českou populací v Nemilanech, která byla již od 1. pol. 15. století v Nemilanech v menšině. Historie Nemilan je úzce spjata s německou populací, která zde převládala. Vesnici její obyvatelé až do roku 1946 nazývali Nimlau. Na konci 19. století čeští občané tvořili pouhých 5 %.  V roce 1921, kdy českých občanů přibylo na třetinu celkového obyvatelstva Nemilan, byla v této části postavena česká základní škola (do této doby zde působila pouze německá). Od té doby se tomuto místu říká Česká čtvrť. 

3. zastavení: Nemilanka

Na začátku ulice Česká čtvrt zároveň spatříme potok Nemilanku a dále již sledujeme její stopy proti proudu do ulice Janíčkovy. Potok protéká celou obcí a u Kožušan se vlévá do řeky Moravy. Pramenní oblast říčky, která se nachází na Tabulovém vrchu, na Nové Ulici a která je klíčová pro zadržování vody v krajině, byla v posledních letech zastavěna supermarkety, obchodními centry a aquaparkem. Narušením pramenní oblasti zřejmě začaly v posledních letech vznikat na území Nemilan a Slavonína lokální povodně. Byla pak nutná následná revitalizace a čištění koridoru potoka, aby bylo povodním zabráněno.

Potok Nemilanku pak opustíme u Kyselovské cihelny. Nemilanka pak pokračuje rovně směrem ke Slavonínu, kdy protéká kolem slavonínského hriště  a ztrácí se v podzemí kousek od hriště, u zastávky autobusu č. 17 (Slavonín - křižovatka).     

My ale pokračujeme dále ulicí Janíčkovou kolem zahrádkářské osady Astra – Nemilany, stále rovně.  Projdeme pod železničním mostem a přicházíme po levé straně k budově bývalé Kyselovské cihelny.

4. zastavení: Kyselovská cihelna - unikátní technická památka

Přestavba bývalé cihelny byla realizována v roce 2012 a nyní slouží jako výrobna tiskařského materiálů se sklady. Cihelna postavená v roce 1882 je nyní cennou technickou památkou. Vzácností této této stavby je 37 metrů vysoký původní komín, který je svým tvarem jedinečný v celém Česku. Další zajímavostí je, že byly při stavbě cihelny použity cihly ze zrušeného bastionového opevnění Olomouce. Jedná se o tzv. tereziánky, esteticky velmi vydařené cihly s velkým c. k. erbem v horní části s iniciálami FMT a číslem série ve spodní části. Tyto cihly jsou často vyhledávány sběrateli kolkovaných cihel.

Hlína používaná k výrobě cihel se těžila v kopci západně od původní obce Kyselov. Kopec byl nazýván Goldberg (Zlatý kopec), podle výborné cihlářské hlíny, která pro zdejší obyvatele byla zlatem, protože jim přinášela obživu. Většina domů v Olomouci stojí právě díky stavebnímu materiálu ze vzácné památky. Provoz cihelny, která měla v r. 1938 již 82 zaměstnanců, byl zastaven až v r. 1946 a až do roku 2010 cihelna chátrala.  Nyní je unikátní technickou památkou především také kvůli zdařilé rekonstrukci venkovní i vnitřní části cihelny, kde bylo zachováno mnoho původních částí stavby. 

5. zastavení: Výhled na Olomouc

Naproti cihelně se můžeme občerstvit v restauraci Gardenpark a pak už se vracíme zpátky na můstek přes potok Nemilanku u  železničního podchodu. Opouštíme tok potoka a pokračujeme polní cestičkou podél železniční tratě vedoucí z Brna do Olomouce. Železniční zastávka v Nemilanech byla zřízena v roce 1880 a do této doby je do dneška využívána.

Cestou se můžeme kochat pohledem na Olomouc a její městské části.  Po levé straně se rozprostírá obec Slavonín, která je společně s osadou Kyselov od nepaměti s historií i územím Nemilan propojena. Osada Kyselov byla s Nemilany koncem 19. století spojena i doslova. Kyselov byl v roce 1950 definitivně spojen se Slavonínem, když už dávno s ním byl spojen i stavebně. Tak se Kyselov stal pojmem, který prakticky zanikl. Památku osady Kyselov už dnes připomíná pouze jméno dlouhé ulice od Slavonína k Nemilanům a stejně znějící název autobusové zastávky – Kyselovská – na lince autobusu č. 17.

V dálce se tyčí budova vodojemu na Nové ulici, napravo leží městská část Povel, a pokud bychom pokračovali stále po trati, došli bychom na Nové Sady a přes ulici Dolní novosadskou k řece Moravě.  

Jakmile přijdeme na asfaltovou silnici u vlakového přejezdu se světelnou signalizací (cca po 700 m od cihelny), zabočíme na ní vlevo a pokračujeme stále rovně (a mírně doleva) směrem na Olomouc.  Po pravé straně již vidíme náš cíl cesty.

6. zastavení: Pískovna Hamris – odpočinek a kachny

Kolem celé pískovny vede malá cestička, můžeme se také posadit na lavičku, kochat se pohledem na přírodu a nakrmit kachny. Vodní plocha je hojně využívaná i rybáři. Dříve se sem děti chodily koupat a v zimě zatopenou pískovnu využívají k bruslení. Jezírko i s celým svým okolím tvoří příjemný předěl mezi městskou zástavbou a navazující přírodou okrajové části Olomouce a polních pozemků.

Hamris (nebo také Hamryz, Hamriz) je zatopená bývalá pískovna menší velikosti s rozlohou 1,4 ha. U západního a méně i jihovýchodního břehu se vyvinuly menší rákosiny, na březích se roztroušeně vyskytují vrby a další stromy. Lokalita je zajímavá výskytem vzácné škeble rybničné. Podle některých pamětníků byla pískovna využívaná i jako hasičská nádrž. Možná proto se jedna z ulic vedoucí od pískovny nazývá ulice Požárníků.

Zpět na autobus: Cestou, kterou jsme přišli, pokračujeme stále rovně směrem do města ulicí Požárníků. Jakmile narazíme na rušnou silnici (Slavonínská ul.), přejdeme silnici k Hostinci U Anděla. Podél restaurace pokračujeme stále rovně a na křižovatce ulice Slavonínské a Jižní směrem doleva zatáčíme na ul. Schweitzerovu. Tam se nachází zastávka autobusu č. 17 (zastávka Jižní).

Další zajímavosti na trase

Příroda v okolí

Jezírko Hamris a jeho okolí nabízí občanům Olomouce klid a odpočinek v přírodě kousek od centra Olomouce.

Další významné památky a místa

Přes obec Nemilany vede Moravská cyklistická stezka (cyklotrasa Moravská stezka a Jantarová stezka). Cyklotrasa vede také kolem pískovny Hamris.

Nedaleko Hamrisu (cca 700 m) se nachází další vodní plocha - Kaprodrom, kde si můžete zarybařit, pro nejmenší je zde lanové centrum, pískoviště a spousty dalších atrakcí. Dobré jídlo si můžete dát v restauraci, kde se připravují čerstvé ryby a jiné grilované speciality. 

Velké množství aktivit připravuje pro své občany místní oddíl Sokolu v Nemilanech na hřišti - http://www.sokolnemilany.cz/

Navštivte i další zajímavou městskou část Slavonín, která vás překvapí množstvím památek na svém území (v první řadě původní gotický kostel ze 13. století zasvěcený sv. Ondřejovi. Je tu i Slavonínský fort s nádherným výhledem na Olomouc.

Zpracovala

Kamila Misterová
Tímto jí velice děkujeme za výbornou práci!

Zdroje

TICHÁK, N. Paměti olomouckých předměstí, Olomouc, Votobia, 2000

http://www.nemilany.wbs.cz/ - oficiální stránky městské části Nemilany

Olomoucký deník (Cihelnu ve Slavoníně opravují, místo restaurace v ní bude cihelna., 19. 5. 2011)

Ekologické listy, Hnutí DuhaOlomouc, Další povodeň ukázala chyby minulých let, 5. 11. 2010

ŠUHA J., MANDÁK M., Anodonta Cygnea z české a polské části Slezska a ze severní Moravy, Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 59-69, 2006

FIALA J., Olomoucká multikulturní tradice již od středověku, Kulturní revue olomouckého kraje, 2011) 

www.fabriky.cz

www.sagitarria.cz

www.davar.cz


 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

Novinky

 • Denik.cz: Olomouc chystá několik nových cyklostezek. Kudy povedou?

  11.4.2019

  Cyklostezka Nová cyklostezka spojí v letošním roce olomouckou městskou část Nedvězí s obcí Bystročice. Jedná se o jeden z posledních dvou úseků Jantarové stezky. Druhá chybějící část – severní větev, která vede z ulice U ambulatoria až k Bystrovanské ulici, se letos začne připravovat také. S dokončením se počítá v příštím roce. 

  Pro město Olomouc je v oblasti cyklodopravy prioritou dobudování Moravské stezky a Jantarové cyklostezky - páteřních nadregionálních tras, které přes město vedou. Letos se počítá s výstavbou trasy, která propojí olomouckou městskou část Nedvězí s obcí Bystročice. Celý článek...

 • Předjarní vycházka Do přírody ve městě: Z Bělidel do Bystrovan s průvodcem

  18.3.2019

  20190315_171100 První letošní komentovaná vycházka po trasách "Do přírody ve městě" nás v pátek 15. března 2019 v podvečer zavedla do čtvrti Bělidla, odkud jsme šli dále podél toku Bystřičky do obce Bystrovany hned za olomouckými humny. Průvodcem po trase, která zabrala kolem hodiny a půl chůze, byl Hynek Pečinka.

  Po seznámení s ideou projektu Do přírody ve městě, v rámci kterého náš spolek v roce 2014 vytyčil na předměstích Olomouce 17 vycházkových tras, jako byla ta dnešní, jsme vyrazili na cestu. Krátce jsme se zastavili v Libušině ulici u zvoničky a mariánského sloupu a připomněli si historii čtvrti Bělidla, kterou zakládali naši předci vlastně natřikrát. Původně překvapivě v dnešní Sokolské ulici v samém centru města. Ve svém současném katastru jsou Bělidla až od konce 18. století a součástí města Olomouce od roku 1919. Více...

Starší »

Trasy projektu "Do přírody ve městě" byly zpracovány a uvedeny v život v roce 2014 díky finanční a věcné podpoře statutárního města Olomouce a Dopravního podniku města Olomouce, a. s.