Popis Lítací trasy

Toto putování nejsnadněji začnete z výchozího bodu na konečné stanici tramvají č. 2 a 7 Neředín, krematorium. Můžete sem dojet i autobusem č. 26 směrem do Topolan. Odtud budeme pokračovat třídou Míru do kopečka.

1. zastavení: Vysokoškolské koleje a Fakulta tělesné kultury

Fakulta tělesné kultury je sice součástí svazku Univerzity Palackého teprve od roku 1991, studium tělesné výchovy v Olomouci má ovšem delší tradici. Jeho iniciátorem byl středoškolský profesor Zbyněk Losenický, pozdější čelný představitel Ústavu pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy, který vznikl při obnovené olomoucké alma mater v roce 1946. Základními studijními směry FTK UP jsou studium učitelství tělesné výchovy, fyzioterapie, aplikované tělesné výchovy, aplikovaných pohybových aktivit, rekreologie, tělesné výchovy a sportu, ochrany obyvatelstva a trenérství a  sport.

Součástí neředínského univerzitního kampusu jsou kromě budov fakulty i čtyři bloky studentských kolejí (Neředín I - IV), které nabízejí ubytování i veřejnosti. Je zde i menza a další zařízení.

V těchto místech někde přechází třída Míru v topolanskou silnici. Budeme po ní kousek pokračovat.

2. zastavení: Neředínský fort 

Nachází se na pravé straně silnice do Topolan, odbočit se k němu dá na vršku kopce. Není zpřístupněn jako historický objekt, v současnosti už je v dosti havarijním stavu. 

Na konci roku 1850 dokončil plukovník Julius von Wurmb hlavní plán táborové (fortové) pevnosti Olomouc i projekty prvních čtyř pevnůstek, které měly být vystavěny v horizontu tří let ve zděném (permanentním) provedení. Neředínská pevnůstka XV byla jednou z nich. Její výstavba v zemním (provizorním) provedení byla zahájena už v létě 1850. Na podzim 1850, kdy probíhaly v celé pevnosti přípravy na obranu před hrozícím pruským útokem, měla neředínská pevnůstka podobu mohutného valu s příkopem. Zemní val byl opatřen palisádou a osazen osmi děly. Za ním se pak nacházely dřevěné baráky pro ubytování 90 mužů, kuchyně a příruční prachárny. V létě 1851, po uklidnění mezinárodněpolitické situace, začaly na fortu XV první zednické práce. Do konce roku 1853 byl fort po stavební stránce dokončen. Dodělávky v interiéru a terénní úpravy pak byly ukončeny v létě 1854, kdy byl fort také vybaven telegrafem. Celkové náklady na výstavbu tohoto fortu dosáhly 320 000 zlatých. Zdroj: cisarska-pevnost.cz

V současnosti část pevnůstky využívá například spolek Paintball Game Olomouc. Možnost navštívit interiér pevnůstky a zahrát si zde paintball určitě využijte. Kontakty najdete zde.

3. zastavení: Letecké muzeum

Pokračujeme-li topolanskou silnicí dále, uvidíme zanedlouho po levé straně odbočku s cedulí zvoucí na návštěvuLeteckého muzea. Ve dvou hangárech zde je několik letadel, jejich části a mnoho poučného z letecké historie. Otevírací doba se během roku mění, takže nejlépe je všechno ověřit předem na webu muzea.

4. zastavení: Air Bar

Pokračujeme-li dále do areálu letiště, dojdeme až k přistávací dráze. Hned u ní stojí dřevěná moderní stavba Air Baru, kterou vybudovalo a vlastní město Olomouc. Čeká nás hezké posezení vevnitř i venku, pro děti také pár houpaček. Otevírací dobu si můžete ověřit zde.

Vrátit se můžeme buď stejnou cestou, nebo kdo je odvážný, může se pustit podél plotu letiště zarostlou divočinou s množstvím cestiček směrem k vrbové aleji a ke staré návsi. Cestou právě zde je nejlepší výhled do krajiny, můžete potkat cyklisty, pejskaře i milence. Než dorazíte zpět k hospodě U rybníčka, uvidíte po levé straně pěkný děkovný kamenný kříž, zčásti zacloněný stromy.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

Novinky

 • Pozvánka: Pojďte s námi na procházku z Bělidel do Bystrovan!

  27.12.2018

  V pátek 15. března 2019 se bude konat první organizovaná vycházka po trasách projektu Do přírody ve městě v novém roce. Zájemci si budou moci spolu s Martou P. Perůtkovou a Hynkem Pečinkou projít olomouckou čtvrť Bělidla, seznámit se s její historií a drobnými památkami a následně vyrazit podél řeky Bystřičky přírodním parkem do Bystrovan. Cestou čeká účastníky několik zastavení, v Bystrovanech zajímavá náves a v cíli jedna ze dvou útulných hospůdek. Trasa má asi 4,5 km, v 18.00 budeme v Bystrovanech. Zpět do města odtud v rozumných intervalech jezdí autobus č. 15, kterým jste u hlavního nádraží za čtvrthodinku.

  Sraz: 16.30 zastávka tram č. 4 "Bělidla". Příspěvek: členové Přátel přírody zdarma, hosté 20 Kč.

 • Přes Ameriku, les a vědecké městečko jsme došli do minipivovaru. To vše lze najít v Holici

  10.9.2018

  Dsc02360-1

  V úterý 4. září jsme uspořádali další podvečerní vycházku z cyklu "Do přírody ve městě". Pod vedením Hanky Hulíkové jsme si prohlédli z jiného úhlu městkou část Holice a na ni navazující krajinu. Na konečné autobusu u holické školy se sešlo 20 zájemců o krátký výlet, který tentokrát vedl přes volnočasový přírodní areál Amerika a budoucí rekreační zónu Holický les mezi Holicí a Novým Světem a dále kolem objektů univerzitního Vědeckotechnického parku. 

  Po hodině a půl klidné chůze jsme došli na konečnou zastávku autobusu v ulici Šlechtitelů. Tady se v objektu bývalého statku Sempra nachází Hanácký pivovar, jehož sládek, pan Hanuštiak, nás provedl provozem a napojil nás třemi vzorky z místní produkce, kterou bylo možno hned zakoupit. S cinkajícími taškami jsme se spokojeně rozcházeli pozdně letním podvečerem.

  Výběr fotek z tohoto výletu najdete zde.

Starší »

Trasy projektu "Do přírody ve městě" byly zpracovány a uvedeny v život v roce 2014 díky finanční a věcné podpoře statutárního města Olomouce a Dopravního podniku města Olomouce, a. s.