Popis Lítací trasy

Toto putování nejsnadněji začnete z výchozího bodu na konečné stanici tramvají č. 2 a 7 Neředín, krematorium. Můžete sem dojet i autobusem č. 26 směrem do Topolan. Odtud budeme pokračovat třídou Míru do kopečka.

1. zastavení: Vysokoškolské koleje a Fakulta tělesné kultury

Fakulta tělesné kultury je sice součástí svazku Univerzity Palackého teprve od roku 1991, studium tělesné výchovy v Olomouci má ovšem delší tradici. Jeho iniciátorem byl středoškolský profesor Zbyněk Losenický, pozdější čelný představitel Ústavu pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy, který vznikl při obnovené olomoucké alma mater v roce 1946. Základními studijními směry FTK UP jsou studium učitelství tělesné výchovy, fyzioterapie, aplikované tělesné výchovy, aplikovaných pohybových aktivit, rekreologie, tělesné výchovy a sportu, ochrany obyvatelstva a trenérství a  sport.

Součástí neředínského univerzitního kampusu jsou kromě budov fakulty i čtyři bloky studentských kolejí (Neředín I - IV), které nabízejí ubytování i veřejnosti. Je zde i menza a další zařízení.

V těchto místech někde přechází třída Míru v topolanskou silnici. Budeme po ní kousek pokračovat.

2. zastavení: Neředínský fort 

Nachází se na pravé straně silnice do Topolan, odbočit se k němu dá na vršku kopce. Není zpřístupněn jako historický objekt, v současnosti už je v dosti havarijním stavu. 

Na konci roku 1850 dokončil plukovník Julius von Wurmb hlavní plán táborové (fortové) pevnosti Olomouc i projekty prvních čtyř pevnůstek, které měly být vystavěny v horizontu tří let ve zděném (permanentním) provedení. Neředínská pevnůstka XV byla jednou z nich. Její výstavba v zemním (provizorním) provedení byla zahájena už v létě 1850. Na podzim 1850, kdy probíhaly v celé pevnosti přípravy na obranu před hrozícím pruským útokem, měla neředínská pevnůstka podobu mohutného valu s příkopem. Zemní val byl opatřen palisádou a osazen osmi děly. Za ním se pak nacházely dřevěné baráky pro ubytování 90 mužů, kuchyně a příruční prachárny. V létě 1851, po uklidnění mezinárodněpolitické situace, začaly na fortu XV první zednické práce. Do konce roku 1853 byl fort po stavební stránce dokončen. Dodělávky v interiéru a terénní úpravy pak byly ukončeny v létě 1854, kdy byl fort také vybaven telegrafem. Celkové náklady na výstavbu tohoto fortu dosáhly 320 000 zlatých. Zdroj: cisarska-pevnost.cz

V současnosti část pevnůstky využívá například spolek Paintball Game Olomouc. Možnost navštívit interiér pevnůstky a zahrát si zde paintball určitě využijte. Kontakty najdete zde.

3. zastavení: Letecké muzeum

Pokračujeme-li topolanskou silnicí dále, uvidíme zanedlouho po levé straně odbočku s cedulí zvoucí na návštěvuLeteckého muzea. Ve dvou hangárech zde je několik letadel, jejich části a mnoho poučného z letecké historie. Otevírací doba se během roku mění, takže nejlépe je všechno ověřit předem na webu muzea.

4. zastavení: Air Bar

Pokračujeme-li dále do areálu letiště, dojdeme až k přistávací dráze. Hned u ní stojí dřevěná moderní stavba Air Baru, kterou vybudovalo a vlastní město Olomouc. Čeká nás hezké posezení vevnitř i venku, pro děti také pár houpaček. Otevírací dobu si můžete ověřit zde.

Vrátit se můžeme buď stejnou cestou, nebo kdo je odvážný, může se pustit podél plotu letiště zarostlou divočinou s množstvím cestiček směrem k vrbové aleji a ke staré návsi. Cestou právě zde je nejlepší výhled do krajiny, můžete potkat cyklisty, pejskaře i milence. Než dorazíte zpět k hospodě U rybníčka, uvidíte po levé straně pěkný děkovný kamenný kříž, zčásti zacloněný stromy.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

Novinky

 • Projekt Do přírody ve městě shání dobrovolníky

  18.6.2019

  Přátelé, kamarádi, milí dosavadní spolupracovníci na projektu Do přírody ve městě

  a také všichni noví zájemci o zapojení do projektu!

  Jak jistě mnozí víte nebo si vzpomínáte, v roce 2014 odstartoval náš projekt „Do přírody ve městě“. Jeho cílem bylo na předměstích Olomouce vytýčit nenáročné vycházkové příměstské trasy pro individuální turistiku, které začínají a končí u zastávek MHD. Trasy spojují drobné historické a kulturní památky okrajových částí města s přírodou, která na ně navazuje. 

  Na projektu spolupracovalo 16 dobrovolníků, kteří vyrazili do terénu, zjistili, co se tam nachází, vymysleli trasy a jednotlivá zastavení popsali a nafotili  podle jednotného zadání. Z toho vznikl web www.prirodavemeste.cz (od loňského jara v současné grafické podobě), na počátečních a koncových zastávkách MHD jsme ve spolupráci s dopravním podnikem osadili cedule s popisy tras a informacemi o projektu. Všechny  trasy, vhodné pro půldenní výlety,  jsme organizovaně prošli, některé i vícekrát, a to hlavně ve dvou letech následujících. Projekt potom na nějakou dobu "zamrzl", nic nového se nedělo ani nevymýšlelo.

  Po několika pokusech se nyní konečně podařilo najít společnou řeč s městem, které nám poskytlo peníze na dodání aktualizovaných dat, díky čemuž vznikne brožura propagující myšlenku projektu a s popisem jednotlivých tras.

  Jak se do toho můžete zapojit i vy, najdete zde. Jsme rádi za každého pomocníka!

 • Výlet z Lošova přes Posluchov do Velké Bystřice

  15.5.2019

  Sobota 1. června

  DEN PRO PŘÍRODU: Výlet z Lošova přes Posluchov do Velké Bystřice

  aneb kousek za humny přes hvězdárnu, vodní nádrž a na vodopád

  8.45 │ sraz zast. MHD bus 11 Olomouc-Lošov

  Svátek českých Přátel přírody – "Den pro přírodu" - půjdeme letos oslavit do blízkého okolí Olomouce. Vydáme se po jedné z tras našeho projektu Do přírody ve městě, a to kolem Lošova přes zdejší hvězdárnu a vodní nádrž Zlatý důl. Protáhneme ji ale ještě do Posluchova k tamním vodopádům a ještě dále do Velké Bystřice. Celkem našlapeme kolem 15 km a do Olomouce se vrátíme okolo 18. hodiny.

  Akci vedou Hana Hulíková a Helena Jandová. Příspěvek na akci: členové Přátel přírody zdarma, hosté 30 Kč. Jízdné si hradí každý zvlášť, na akci se lze domluvit na společných jízdenkách zpět z Velké Bystřice.

Starší »

Trasy projektu "Do přírody ve městě" byly zpracovány a uvedeny v život v roce 2014 díky finanční a věcné podpoře statutárního města Olomouce a Dopravního podniku města Olomouce, a. s.