Popis Lítací trasy

Toto putování nejsnadněji začnete z výchozího bodu na konečné stanici tramvají č. 2 a 7 Neředín, krematorium. Můžete sem dojet i autobusem č. 26 směrem do Topolan. Odtud budeme pokračovat třídou Míru do kopečka.

1. zastavení: Vysokoškolské koleje a Fakulta tělesné kultury

Fakulta tělesné kultury je sice součástí svazku Univerzity Palackého teprve od roku 1991, studium tělesné výchovy v Olomouci má ovšem delší tradici. Jeho iniciátorem byl středoškolský profesor Zbyněk Losenický, pozdější čelný představitel Ústavu pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy, který vznikl při obnovené olomoucké alma mater v roce 1946. Základními studijními směry FTK UP jsou studium učitelství tělesné výchovy, fyzioterapie, aplikované tělesné výchovy, aplikovaných pohybových aktivit, rekreologie, tělesné výchovy a sportu, ochrany obyvatelstva a trenérství a  sport.

Součástí neředínského univerzitního kampusu jsou kromě budov fakulty i čtyři bloky studentských kolejí (Neředín I - IV), které nabízejí ubytování i veřejnosti. Je zde i menza a další zařízení.

V těchto místech někde přechází třída Míru v topolanskou silnici. Budeme po ní kousek pokračovat.

2. zastavení: Neředínský fort 

Nachází se na pravé straně silnice do Topolan, odbočit se k němu dá na vršku kopce. Není zpřístupněn jako historický objekt, v současnosti už je v dosti havarijním stavu. 

Na konci roku 1850 dokončil plukovník Julius von Wurmb hlavní plán táborové (fortové) pevnosti Olomouc i projekty prvních čtyř pevnůstek, které měly být vystavěny v horizontu tří let ve zděném (permanentním) provedení. Neředínská pevnůstka XV byla jednou z nich. Její výstavba v zemním (provizorním) provedení byla zahájena už v létě 1850. Na podzim 1850, kdy probíhaly v celé pevnosti přípravy na obranu před hrozícím pruským útokem, měla neředínská pevnůstka podobu mohutného valu s příkopem. Zemní val byl opatřen palisádou a osazen osmi děly. Za ním se pak nacházely dřevěné baráky pro ubytování 90 mužů, kuchyně a příruční prachárny. V létě 1851, po uklidnění mezinárodněpolitické situace, začaly na fortu XV první zednické práce. Do konce roku 1853 byl fort po stavební stránce dokončen. Dodělávky v interiéru a terénní úpravy pak byly ukončeny v létě 1854, kdy byl fort také vybaven telegrafem. Celkové náklady na výstavbu tohoto fortu dosáhly 320 000 zlatých. Zdroj: cisarska-pevnost.cz

V současnosti část pevnůstky využívá například spolek Paintball Game Olomouc. Možnost navštívit interiér pevnůstky a zahrát si zde paintball určitě využijte. Kontakty najdete zde.

3. zastavení: Letecké muzeum

Pokračujeme-li topolanskou silnicí dále, uvidíme zanedlouho po levé straně odbočku s cedulí zvoucí na návštěvuLeteckého muzea. Ve dvou hangárech zde je několik letadel, jejich části a mnoho poučného z letecké historie. Otevírací doba se během roku mění, takže nejlépe je všechno ověřit předem na webu muzea.

4. zastavení: Air Bar

Pokračujeme-li dále do areálu letiště, dojdeme až k přistávací dráze. Hned u ní stojí dřevěná moderní stavba Air Baru, kterou vybudovalo a vlastní město Olomouc. Čeká nás hezké posezení vevnitř i venku, pro děti také pár houpaček. Otevírací dobu si můžete ověřit zde.

Vrátit se můžeme buď stejnou cestou, nebo kdo je odvážný, může se pustit podél plotu letiště zarostlou divočinou s množstvím cestiček směrem k vrbové aleji a ke staré návsi. Cestou právě zde je nejlepší výhled do krajiny, můžete potkat cyklisty, pejskaře i milence. Než dorazíte zpět k hospodě U rybníčka, uvidíte po levé straně pěkný děkovný kamenný kříž, zčásti zacloněný stromy.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

Novinky

 • Předjarní vycházka Do přírody ve městě: Z Bělidel do Bystrovan s průvodcem

  18.3.2019

  20190315_171100 První letošní komentovaná vycházka po trasách "Do přírody ve městě" nás v pátek 15. března 2019 v podvečer zavedla do čtvrti Bělidla, odkud jsme šli dále podél toku Bystřičky do obce Bystrovany hned za olomouckými humny. Průvodcem po trase, která zabrala kolem hodiny a půl chůze, byl Hynek Pečinka.

  Po seznámení s ideou projektu Do přírody ve městě, v rámci kterého náš spolek v roce 2014 vytyčil na předměstích Olomouce 17 vycházkových tras, jako byla ta dnešní, jsme vyrazili na cestu. Krátce jsme se zastavili v Libušině ulici u zvoničky a mariánského sloupu a připomněli si historii čtvrti Bělidla, kterou zakládali naši předci vlastně natřikrát. Původně překvapivě v dnešní Sokolské ulici v samém centru města. Ve svém současném katastru jsou Bělidla až od konce 18. století a součástí města Olomouce od roku 1919. Více...

 • Pozvánka: Pojďte s námi na procházku z Bělidel do Bystrovan!

  27.12.2018

  V pátek 15. března 2019 se bude konat první organizovaná vycházka po trasách projektu Do přírody ve městě v novém roce. Zájemci si budou moci spolu s Martou P. Perůtkovou a Hynkem Pečinkou projít olomouckou čtvrť Bělidla, seznámit se s její historií a drobnými památkami a následně vyrazit podél řeky Bystřičky přírodním parkem do Bystrovan. Cestou čeká účastníky několik zastavení, v Bystrovanech zajímavá náves a v cíli jedna ze dvou útulných hospůdek. Trasa má asi 4,5 km, v 18.00 budeme v Bystrovanech. Zpět do města odtud v rozumných intervalech jezdí autobus č. 15, kterým jste u hlavního nádraží za čtvrthodinku.

  Sraz: 16.30 zastávka tram č. 4 "Bělidla". Příspěvek: členové Přátel přírody zdarma, hosté 30 Kč.

Starší »

Trasy projektu "Do přírody ve městě" byly zpracovány a uvedeny v život v roce 2014 díky finanční a věcné podpoře statutárního města Olomouce a Dopravního podniku města Olomouce, a. s.