Popis Lítací trasy

Toto putování nejsnadněji začnete z výchozího bodu na konečné stanici tramvají č. 2 a 7 Neředín, krematorium. Můžete sem dojet i autobusem č. 26 směrem do Topolan. Odtud budeme pokračovat třídou Míru do kopečka.

1. zastavení: Vysokoškolské koleje a Fakulta tělesné kultury

Fakulta tělesné kultury je sice součástí svazku Univerzity Palackého teprve od roku 1991, studium tělesné výchovy v Olomouci má ovšem delší tradici. Jeho iniciátorem byl středoškolský profesor Zbyněk Losenický, pozdější čelný představitel Ústavu pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy, který vznikl při obnovené olomoucké alma mater v roce 1946. Základními studijními směry FTK UP jsou studium učitelství tělesné výchovy, fyzioterapie, aplikované tělesné výchovy, aplikovaných pohybových aktivit, rekreologie, tělesné výchovy a sportu, ochrany obyvatelstva a trenérství a  sport.

Součástí neředínského univerzitního kampusu jsou kromě budov fakulty i čtyři bloky studentských kolejí (Neředín I - IV), které nabízejí ubytování i veřejnosti. Je zde i menza a další zařízení.

V těchto místech někde přechází třída Míru v topolanskou silnici. Budeme po ní kousek pokračovat.

2. zastavení: Neředínský fort 

Nachází se na pravé straně silnice do Topolan, odbočit se k němu dá na vršku kopce. Není zpřístupněn jako historický objekt, v současnosti už je v dosti havarijním stavu. 

Na konci roku 1850 dokončil plukovník Julius von Wurmb hlavní plán táborové (fortové) pevnosti Olomouc i projekty prvních čtyř pevnůstek, které měly být vystavěny v horizontu tří let ve zděném (permanentním) provedení. Neředínská pevnůstka XV byla jednou z nich. Její výstavba v zemním (provizorním) provedení byla zahájena už v létě 1850. Na podzim 1850, kdy probíhaly v celé pevnosti přípravy na obranu před hrozícím pruským útokem, měla neředínská pevnůstka podobu mohutného valu s příkopem. Zemní val byl opatřen palisádou a osazen osmi děly. Za ním se pak nacházely dřevěné baráky pro ubytování 90 mužů, kuchyně a příruční prachárny. V létě 1851, po uklidnění mezinárodněpolitické situace, začaly na fortu XV první zednické práce. Do konce roku 1853 byl fort po stavební stránce dokončen. Dodělávky v interiéru a terénní úpravy pak byly ukončeny v létě 1854, kdy byl fort také vybaven telegrafem. Celkové náklady na výstavbu tohoto fortu dosáhly 320 000 zlatých. Zdroj: cisarska-pevnost.cz

V současnosti část pevnůstky využívá například spolek Paintball Game Olomouc. Možnost navštívit interiér pevnůstky a zahrát si zde paintball určitě využijte. Kontakty najdete zde.

3. zastavení: Letecké muzeum

Pokračujeme-li topolanskou silnicí dále, uvidíme zanedlouho po levé straně odbočku s cedulí zvoucí na návštěvuLeteckého muzea. Ve dvou hangárech zde je několik letadel, jejich části a mnoho poučného z letecké historie. Otevírací doba se během roku mění, takže nejlépe je všechno ověřit předem na webu muzea.

4. zastavení: Air Bar

Pokračujeme-li dále do areálu letiště, dojdeme až k přistávací dráze. Hned u ní stojí dřevěná moderní stavba Air Baru, kterou vybudovalo a vlastní město Olomouc. Čeká nás hezké posezení vevnitř i venku, pro děti také pár houpaček. Otevírací dobu si můžete ověřit zde.

Vrátit se můžeme buď stejnou cestou, nebo kdo je odvážný, může se pustit podél plotu letiště zarostlou divočinou s množstvím cestiček směrem k vrbové aleji a ke staré návsi. Cestou právě zde je nejlepší výhled do krajiny, můžete potkat cyklisty, pejskaře i milence. Než dorazíte zpět k hospodě U rybníčka, uvidíte po levé straně pěkný děkovný kamenný kříž, zčásti zacloněný stromy.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

Novinky

 • Nádhera v Bezručových sadech: Jihoslovanské mauzoleum se vrátilo do původní podoby

  15.8.2019

  Mauzoleum Kolaudací skončila minulý týden druhá etapa oprav Jihoslovanského mauzolea v Bezručových sadech. Třetí a závěrečná se bude týkat krypty a uložení pozůstatků vojáků z první světové války.

  Druhá etapa rekonstrukce byla rozfázována ještě na dvě podetapy. „Jsme na konci její druhé části, která začala na jaře a v níž byl opraven interiér kaple. Ta má nové omítky a byly zrestaurovány malby Vsevoloda Kolomackého,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. Více...

 • Inspirující Olomouc: V čem je poslední etapa protipovodňových opatření prospěšná?

  8.8.2019

  Loyka Jedna z velkých investičních akcí posledních let, II. A etapa Protipovodňových opatření Olomouc, byla nominována do soutěže Adapterra Awards. Tato soutěž hledá co nejvíce inspirativní řešení různých staveb, které mohou pozitivně ovlivnit své okolí a reagují na klimatické změny. Budování protipovodňových opatření ve městě je nutností, navíc ale může plnit i právě takové funkce, které reagují na změny klimatu. O těchto přínosech hovoří Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu.

  "Vytvořili jsme místo, kde stojí za to jít a dotknout se řeky," říká v rozhovoru.

Starší »

Trasy projektu "Do přírody ve městě" byly zpracovány a uvedeny v život v roce 2014 díky finanční a věcné podpoře statutárního města Olomouce a Dopravního podniku města Olomouce, a. s.