Popis zastavení trasy Zelená vyhlídka

Neředínem nás provede trasa s názvem "Zelená vyhlídka". Začínáme na konečné zastávce tramvajových linek č. 2 a 7 Neředín, krematorium. Odtud vede i další trasa s názvem Lítací.

1. zastavení: Památník přítomnosti římských legií

V letech 1997 – 2012 byly v polní trati Mýlina prováděny předstihové archeologické výzkumy pracovníky Archeologického centra Olomouc pod stavbami komunikací k novým rodinným domkům a také pod jednotlivými rodinnými domky. Kromě intenzivního germánského osídlení ze 3. a 4. století zde byl objeven a zkoumán příkop dočasného římského tábora z období Markomanských válek. Na tento tábor a přítomnost římských legií vůbec upomíná jednak polepová fólie autobusové zastávky naproti konečné tramvají a také nedaleký římský milník s plastickými výjevy ze života legií.

Zde se rozdělují cesty - stará senická k Fortu XVII Křelovskému podél zdi hřbitova, topolanská silnice vedoucí dále do kopce kolem neředínské pevnůstky a ulice Letců, původně stará vozová cesta k bráně Neředína, vedoucí šikmo doprava do údolí.

Pak přejdete třídu Míru a u méně vábné hospody U Letců se dáte ulicí Letců. Vlevo stojí starší vilky, vpravo nová zástavba. 

2. zastavení: Kamenný kříž

Po pár minutách jsme na křižovatce ulice Letců s ulicí Neředínskou. Stojí zde velmi vábná restaurace U Rytíře a přes cestu stála stará škola, později kulturní dům, který je však nyní zbořen. Na rozcestí se nachází historicky cenný kamenný kříž datovaný rokem 1773.

Pokračujeme doprava po návsi, která se postupně rozšiřuje, odborně řečeno je vřetenovitá. Některé velké grunty byly později rozděleny na několik menších (např. č. p. 5, 6, 7). Tento grunt stojí na nejnižším, ale centrálním místě návsi. K němu příslušel rohový baráček, výměnek. 

3. zastavení: Náves

V pomyslném středu bývalé návsi se nachází nově opravená kaple Panny Marie Loretánské. Místo bývá vlhké, dříve se zde stékaly tři potoky v říčku Povelku, která napájela vodní příkop mezi hradbami Olomouce. Původně zde stála jen zvonice. Marie Terezie vydala 1751 ohňový patent, který nařizoval v obcích markrabství moravského, že se požáry musí vyhlašovat zvonem. Požáry byly obávané, ničivé a než bylo vidět kouř a lidé se seběhli z polí, často už nic nezachránili. Zvon původně visel jen na trámu na stromě a sloužil také zbožnosti lidu. Zvonilo se třikrát denně a při úmrtí. Později bylo požárů méně, zbožnost nadevše, takže postupně vrchnost povolila důstojnou, historicky zajímavou kapličku (asi 1792). Zvon nese jméno sv. Antonína. Za 2. světové války umlkl a byl ukryt před roztavením. Ztratil sice svůj pěkný zvuk, ale zručný kovář jej opravil. Za velké slávy byl znovu zavěšen do opravené kapličky, vysvěcen roku 2000. Přijela i televize a zvon zvoní a zvoní.

O kousek dál najdeme pomník obyvatelům Neředína padlým v 1. světové válce. Stojí zde od roku 1915, když válka ještě zuřila. Jsou na něm dubové ratolesti a německé věnování padlým hrdinům. Když byl roku 1919 Neředín sloučen s Olomoucí, čeští občané žádali "rakušácký" pomník strhnout (tak jak odklidili sochu Franze Josefa z náměstí). Zastupitelstvo rozhodlo jen o jazykové úpravě, takže např. Johann Schindler 1. 7. 1915 "gefall", zato Pepa Sedláček ve stejný den "padl". Možná bojovali spolu.

Vzpomínka na padlé 2. světové války je zvenku na kapličce. V roce 2002 byl vybudován nový pomník u lípy Svobody vysazené 1947 před domem Neředínská 37.

Na návsi naproti je ještě k vidění omšelá bývalá sokolovna, kde se např. hrával stolní tenis (borec Malínek obletěl celý svět). Oddíl existuje ještě dnes. Pokračujeme dále rovně ulicí Neředínskou.

4. zastavení: Restaurace U Rybníčku a Rybníček

U domu č. p. 13 byl původně konec Neředína, je zde rozcestí: doleva vede Úvoz, nedlážděná cesta, uprostřed vede cesta nahoru k letišti, napravo se dostanete k rybníku a dětskému hřišti.

Na rozcestí stojí známá a vyhledávaná Hospoda na rybníčku. Poseďte si venku nebo uvnitř, spočiňte, a když budou děti hodné, zavedete je za hospodu na hřiště s houpačkami.

Jen pár kroků za restaurací, pokud půjdeme po její pravé straně dále,  je udržovaný menší rybník, kterému nikdo neřekne jinak než Rybníček. Tam zapomenete, že jste kousínek za městem. Za ním je ohniště, kde si můžete něco opéct, když nasbíráte v okolním porostu dřevo. Pokračujete Úvozem - záhumenní cestou a za okamžik uvidíte vpravo studánku.

5. zastavení: Skrytá studánka

U studánky se můžeme na chvíli zastavit. Tady bychom ji nečekali. Kousek od cesty vpravo je další kříž a posléze se krátkou novou třešňovou alejí dostaneme na ulici Okružní. V tomto místě ji můžeme buď kolmo přejít a pokračovat k zastavení č. 7, nebo jít doleva po Okružní na stanici tramvaje Hřbitovy a jet domů.

Pokud pokračujeme opatrně přejdeme Okružní ulici a narazíme na ohbí ulice Stiborovy. Pokračujeme po ní dolů (vpravo trafika a ústí ulice Zelené) a ihned zabočíme vpravo mezi domy. Zde se na prostranství mezi panelovými domy nachází Park Malého prince.

6. zastavení: Park Malého prince

Byl zřízen v roce 2005 jako obrana proti nerozvážnému zastavění panelovými domy. Byly v něm zasazeny mnohé stromy a keře, které utěšeně vzrůstají. Najdete mnoho laviček, netradičních a neponičených prolézaček, pískoviště, houpačky. Pejsci mají svůj prostor také. Divné roury u hřiště jsou "mlžítka", která prý osvěží malé hráče v parném létě, automaticky. Na okraji u hřiště v malé budově je WC a tekoucí voda. I miminko zde přebalíte, nakojíte. Až si vše užijete, jděte kolem hřiště, opačným směrem než jste vešli. Kratičkou cestou se dostanete na ulici Kmochovu, odkud vás odvezou autobusy č. 16 a 19 do centra. Stejnými linkami se do parku můžete s dětmi vracet.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

Novinky

 • Projekt Do přírody ve městě shání dobrovolníky

  18.6.2019

  Přátelé, kamarádi, milí dosavadní spolupracovníci na projektu Do přírody ve městě

  a také všichni noví zájemci o zapojení do projektu!

  Jak jistě mnozí víte nebo si vzpomínáte, v roce 2014 odstartoval náš projekt „Do přírody ve městě“. Jeho cílem bylo na předměstích Olomouce vytýčit nenáročné vycházkové příměstské trasy pro individuální turistiku, které začínají a končí u zastávek MHD. Trasy spojují drobné historické a kulturní památky okrajových částí města s přírodou, která na ně navazuje. 

  Na projektu spolupracovalo 16 dobrovolníků, kteří vyrazili do terénu, zjistili, co se tam nachází, vymysleli trasy a jednotlivá zastavení popsali a nafotili  podle jednotného zadání. Z toho vznikl web www.prirodavemeste.cz (od loňského jara v současné grafické podobě), na počátečních a koncových zastávkách MHD jsme ve spolupráci s dopravním podnikem osadili cedule s popisy tras a informacemi o projektu. Všechny  trasy, vhodné pro půldenní výlety,  jsme organizovaně prošli, některé i vícekrát, a to hlavně ve dvou letech následujících. Projekt potom na nějakou dobu "zamrzl", nic nového se nedělo ani nevymýšlelo.

  Po několika pokusech se nyní konečně podařilo najít společnou řeč s městem, které nám poskytlo peníze na dodání aktualizovaných dat, díky čemuž vznikne brožura propagující myšlenku projektu a s popisem jednotlivých tras.

  Jak se do toho můžete zapojit i vy, najdete zde. Jsme rádi za každého pomocníka!

 • Výlet z Lošova přes Posluchov do Velké Bystřice

  15.5.2019

  Sobota 1. června

  DEN PRO PŘÍRODU: Výlet z Lošova přes Posluchov do Velké Bystřice

  aneb kousek za humny přes hvězdárnu, vodní nádrž a na vodopád

  8.45 │ sraz zast. MHD bus 11 Olomouc-Lošov

  Svátek českých Přátel přírody – "Den pro přírodu" - půjdeme letos oslavit do blízkého okolí Olomouce. Vydáme se po jedné z tras našeho projektu Do přírody ve městě, a to kolem Lošova přes zdejší hvězdárnu a vodní nádrž Zlatý důl. Protáhneme ji ale ještě do Posluchova k tamním vodopádům a ještě dále do Velké Bystřice. Celkem našlapeme kolem 15 km a do Olomouce se vrátíme okolo 18. hodiny.

  Akci vedou Hana Hulíková a Helena Jandová. Příspěvek na akci: členové Přátel přírody zdarma, hosté 30 Kč. Jízdné si hradí každý zvlášť, na akci se lze domluvit na společných jízdenkách zpět z Velké Bystřice.

Starší »

Trasy projektu "Do přírody ve městě" byly zpracovány a uvedeny v život v roce 2014 díky finanční a věcné podpoře statutárního města Olomouce a Dopravního podniku města Olomouce, a. s.