Nové Sady: Okolo řeky Moravy

Nove-sady Nové Sady jsou bývalá obec, nyní městská čtvrť a katastrální území na jih od centra statutárního města Olomouce s cca 14 tisíci obyvateli, je tedy druhou největší městskou čtvrtí. Nachází se zde městská čistírna odpadních vod nebo železniční stanice Olomouc-Nové Sady. 

Na trase uvidíte kostel sv. Filipa a Jakuba s hřbitovem, olomouckou čistírnu odpadních vod, dále je přes řeku Moravu možno navštívit "letní posezení U Vodníka". Odtud směrem proti proudu vodoteče se lze dostat k železničnímu mostu. Tento úsek trasy již prochází podél břehového porostu po polní cestě na levém břehu Moravy. Poblíž železničního mostu se nachází stojatá vodní plocha jménem Cajnerák, která je zároveň rybářským revírem. Poslední zastavení na trase je u veřejně přístupného mostu přes řeku Moravu, kde je také k vidění protipovodňová ochrana v této části Olomouce.

Historie Nových Sadů

Popis trasy

Informace o trase

Název trasy

Okolo řeky Moravy

Městská část

Nové Sady – Nový Svět

Konečná stanice

MHD - bus č. 14, do zastávky tramvaje č. 3, 5 Trnkova.

Charakteristika trasy

Na trase lze vidět kostel sv. Filipa a Jakuba s hřbitovem, olomouckou čistírnu odpadních vod, dále je přes řeku Moravu možno navštívit "letní posezení U Vodníka". Odtud směrem proti proudu vodoteče se lze dostat k železničnímu mostu. Tento úsek trasy již prochází podél břehového porostu po polní cestě na levém břehu Moravy. Tato polní cesta má místy charakter pěšiny. 

Poblíž železničního mostu se nachází stojatá vodní plocha jménem Cajnerák, která je zároveň rybářským revírem. Poslední zastavení na trase je u veřejně přístupného mostu přes řeku Moravu, kde je také k vidění protipovodňová ochrana v této části Olomouce.

Trasa je dlouhá asi 3,5 km, její absolvování zabere něco přes hodinu. Pokud si neuděláte přestávku.

Charakter podloží

Povrch trasy je tvořen kombinací zpevněných materiálů (asfalt, dlažba, betonové panely) se štěrkovým zpevněním a také nezpevněným zemním povrchem.

Je trasa bez bariér?

Úsek od kostela k občerstvení je víceméně bez bariér – z hlediska pohybu kočárků a vozíků jsou nejproblematičtější místa jednotlivých vjezdů k obytným domům, kdy dlažba chodníku je přerušena nestejnorodým zpevněním v různé kvalitě provedení, což může negativně ovlivňovat plynulost jízdy. Vážnějším kritickým bodem je konec dlážděného chodníku u křižovatky ulice Dolní Novosadská
a státní silnice č. II/570. Od tohoto místa směrem k řece Moravě je chodník v horším technickém stavu, ale hlavně nepokračuje přes mostní konstrukci. Je zde nutné překonat most po celkem rušné silnici. Celkově jde o zhruba 170 m. Od zastavení č. 3 po poslední zastavení č. 4 je trasa vedena po poměrně neudržované polní cestě, která je místy zúžená až na charakter pěšiny. Ze zastavení č. 4 na poslední, páté zastavení se lze kromě asfaltové silnice dostat po polní cestě zpevněné makadamem. Okolí posledního zastavení je víceméně bezbariérové.

Vybavení po cestě

Občerstvení - 3. zastavení: letní posezení U Vodníka. Možnost rozdělání ohně u železničního mostu přes řeku Moravu.

Jinak bez jakékoliv návštěvnické infrastruktury.

Vhodná roční období

Trasa je schůdná za každého počasí. Ovšem je nutné zohlednit fakt, že část trasy prochází po nezpevněných polních cestách, s čímž souvisí horší schůdnost např. po vytrvalejším dešti nebo v předjaří. Jelikož část trasy prochází podél řeky Moravy, je zcela logické, že při jejím rozvodnění je tato část nepřístupná. Jinak má trasa své kouzlo v každé roční době.

Poslední aktualizace

18.6.2019

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

Novinky

 • Nádhera v Bezručových sadech: Jihoslovanské mauzoleum se vrátilo do původní podoby

  15.8.2019

  Mauzoleum Kolaudací skončila minulý týden druhá etapa oprav Jihoslovanského mauzolea v Bezručových sadech. Třetí a závěrečná se bude týkat krypty a uložení pozůstatků vojáků z první světové války.

  Druhá etapa rekonstrukce byla rozfázována ještě na dvě podetapy. „Jsme na konci její druhé části, která začala na jaře a v níž byl opraven interiér kaple. Ta má nové omítky a byly zrestaurovány malby Vsevoloda Kolomackého,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. Více...

 • Inspirující Olomouc: V čem je poslední etapa protipovodňových opatření prospěšná?

  8.8.2019

  Loyka Jedna z velkých investičních akcí posledních let, II. A etapa Protipovodňových opatření Olomouc, byla nominována do soutěže Adapterra Awards. Tato soutěž hledá co nejvíce inspirativní řešení různých staveb, které mohou pozitivně ovlivnit své okolí a reagují na klimatické změny. Budování protipovodňových opatření ve městě je nutností, navíc ale může plnit i právě takové funkce, které reagují na změny klimatu. O těchto přínosech hovoří Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu.

  "Vytvořili jsme místo, kde stojí za to jít a dotknout se řeky," říká v rozhovoru.

Starší »

Trasy projektu "Do přírody ve městě" byly zpracovány a uvedeny v život v roce 2014 díky finanční a věcné podpoře statutárního města Olomouce a Dopravního podniku města Olomouce, a. s.