Nové Sady: Okolo řeky Moravy

Nove-sady Nové Sady jsou bývalá obec, nyní městská čtvrť a katastrální území na jih od centra statutárního města Olomouce s cca 14 tisíci obyvateli, je tedy druhou největší městskou čtvrtí. Nachází se zde městská čistírna odpadních vod nebo železniční stanice Olomouc-Nové Sady. 

Na trase uvidíte kostel sv. Filipa a Jakuba s hřbitovem, olomouckou čistírnu odpadních vod, dále je přes řeku Moravu možno navštívit "letní posezení U Vodníka". Odtud směrem proti proudu vodoteče se lze dostat k železničnímu mostu. Tento úsek trasy již prochází podél břehového porostu po polní cestě na levém břehu Moravy. Poblíž železničního mostu se nachází stojatá vodní plocha jménem Cajnerák, která je zároveň rybářským revírem. Poslední zastavení na trase je u veřejně přístupného mostu přes řeku Moravu, kde je také k vidění protipovodňová ochrana v této části Olomouce.

Historie Nových Sadů

Popis trasy

Informace o trase

Název trasy

Okolo řeky Moravy

Městská část

Nové Sady – Nový Svět

Konečná stanice

MHD - bus č. 14, do zastávky tramvaje č. 3, 5 Trnkova.

Charakteristika trasy

Na trase lze vidět kostel sv. Filipa a Jakuba s hřbitovem, olomouckou čistírnu odpadních vod, dále je přes řeku Moravu možno navštívit "letní posezení U Vodníka". Odtud směrem proti proudu vodoteče se lze dostat k železničnímu mostu. Tento úsek trasy již prochází podél břehového porostu po polní cestě na levém břehu Moravy. Tato polní cesta má místy charakter pěšiny. 

Poblíž železničního mostu se nachází stojatá vodní plocha jménem Cajnerák, která je zároveň rybářským revírem. Poslední zastavení na trase je u veřejně přístupného mostu přes řeku Moravu, kde je také k vidění protipovodňová ochrana v této části Olomouce.

Trasa je dlouhá asi 3,5 km, její absolvování zabere něco přes hodinu. Pokud si neuděláte přestávku.

Charakter podloží

Povrch trasy je tvořen kombinací zpevněných materiálů (asfalt, dlažba, betonové panely) se štěrkovým zpevněním a také nezpevněným zemním povrchem.

Je trasa bez bariér?

Úsek od kostela k občerstvení je víceméně bez bariér – z hlediska pohybu kočárků a vozíků jsou nejproblematičtější místa jednotlivých vjezdů k obytným domům, kdy dlažba chodníku je přerušena nestejnorodým zpevněním v různé kvalitě provedení, což může negativně ovlivňovat plynulost jízdy. Vážnějším kritickým bodem je konec dlážděného chodníku u křižovatky ulice Dolní Novosadská
a státní silnice č. II/570. Od tohoto místa směrem k řece Moravě je chodník v horším technickém stavu, ale hlavně nepokračuje přes mostní konstrukci. Je zde nutné překonat most po celkem rušné silnici. Celkově jde o zhruba 170 m. Od zastavení č. 3 po poslední zastavení č. 4 je trasa vedena po poměrně neudržované polní cestě, která je místy zúžená až na charakter pěšiny. Ze zastavení č. 4 na poslední, páté zastavení se lze kromě asfaltové silnice dostat po polní cestě zpevněné makadamem. Okolí posledního zastavení je víceméně bezbariérové.

Vybavení po cestě

Občerstvení - 3. zastavení: letní posezení U Vodníka. Možnost rozdělání ohně u železničního mostu přes řeku Moravu.

Jinak bez jakékoliv návštěvnické infrastruktury.

Vhodná roční období

Trasa je schůdná za každého počasí. Ovšem je nutné zohlednit fakt, že část trasy prochází po nezpevněných polních cestách, s čímž souvisí horší schůdnost např. po vytrvalejším dešti nebo v předjaří. Jelikož část trasy prochází podél řeky Moravy, je zcela logické, že při jejím rozvodnění je tato část nepřístupná. Jinak má trasa své kouzlo v každé roční době.

Poslední aktualizace

18.6.2019

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

Novinky

 • Projekt Do přírody ve městě shání dobrovolníky

  18.6.2019

  Přátelé, kamarádi, milí dosavadní spolupracovníci na projektu Do přírody ve městě

  a také všichni noví zájemci o zapojení do projektu!

  Jak jistě mnozí víte nebo si vzpomínáte, v roce 2014 odstartoval náš projekt „Do přírody ve městě“. Jeho cílem bylo na předměstích Olomouce vytýčit nenáročné vycházkové příměstské trasy pro individuální turistiku, které začínají a končí u zastávek MHD. Trasy spojují drobné historické a kulturní památky okrajových částí města s přírodou, která na ně navazuje. 

  Na projektu spolupracovalo 16 dobrovolníků, kteří vyrazili do terénu, zjistili, co se tam nachází, vymysleli trasy a jednotlivá zastavení popsali a nafotili  podle jednotného zadání. Z toho vznikl web www.prirodavemeste.cz (od loňského jara v současné grafické podobě), na počátečních a koncových zastávkách MHD jsme ve spolupráci s dopravním podnikem osadili cedule s popisy tras a informacemi o projektu. Všechny  trasy, vhodné pro půldenní výlety,  jsme organizovaně prošli, některé i vícekrát, a to hlavně ve dvou letech následujících. Projekt potom na nějakou dobu "zamrzl", nic nového se nedělo ani nevymýšlelo.

  Po několika pokusech se nyní konečně podařilo najít společnou řeč s městem, které nám poskytlo peníze na dodání aktualizovaných dat, díky čemuž vznikne brožura propagující myšlenku projektu a s popisem jednotlivých tras.

  Jak se do toho můžete zapojit i vy, najdete zde. Jsme rádi za každého pomocníka!

 • Výlet z Lošova přes Posluchov do Velké Bystřice

  15.5.2019

  Sobota 1. června

  DEN PRO PŘÍRODU: Výlet z Lošova přes Posluchov do Velké Bystřice

  aneb kousek za humny přes hvězdárnu, vodní nádrž a na vodopád

  8.45 │ sraz zast. MHD bus 11 Olomouc-Lošov

  Svátek českých Přátel přírody – "Den pro přírodu" - půjdeme letos oslavit do blízkého okolí Olomouce. Vydáme se po jedné z tras našeho projektu Do přírody ve městě, a to kolem Lošova přes zdejší hvězdárnu a vodní nádrž Zlatý důl. Protáhneme ji ale ještě do Posluchova k tamním vodopádům a ještě dále do Velké Bystřice. Celkem našlapeme kolem 15 km a do Olomouce se vrátíme okolo 18. hodiny.

  Akci vedou Hana Hulíková a Helena Jandová. Příspěvek na akci: členové Přátel přírody zdarma, hosté 30 Kč. Jízdné si hradí každý zvlášť, na akci se lze domluvit na společných jízdenkách zpět z Velké Bystřice.

« Novější | Starší »

Trasy projektu "Do přírody ve městě" byly zpracovány a uvedeny v život v roce 2014 díky finanční a věcné podpoře statutárního města Olomouce a Dopravního podniku města Olomouce, a. s.