Popis trasy Zelený kruh parků 1

Naše trasa začíná na tramvajové zastávce Palackého. Půjdeme směrem od centra města a budeme se držet levé strany této ulice. Mineme křižovatku s tř. Spojenců a za mohutnou stavbou činžovního domu zabočíme doleva směrem do parku.

1. zastavení: Litovelská brána

Do parku vkročíme Litovelskou branou, která původně tvořila součást hradeb na dnešním náměstí Národních hrdinů. Branka, na jejímž vrcholu spatříme dvojici orlů, sem byla přenesena roku 1896. Po pár krocích Čechovými sady uvidíme dětské hřiště a outdoorovou posilovnu, které necháme po pravé straně, a pokračujeme cestou krajem parku, vymezeného ploty zahrad honosných vil třídy Spojenců. Cestou můžeme obdivovat jejich zadní trakty.

2. zastavení: Pomník Boženy Němcové

Dominantou centrálního palouku Čechových sadů je od roku 1965 bronzový pomník Boženy Němcové od autorů Vladimíra Navrátila a Františka Nováka. Na jeho podstavec byl použit kámen pocházející z pomníku císaře Františka Josefa I., stojícího do roku 1919 na Horním náměstí.

3. zastavení: Pomník osvobození Olomouce Rudou armádou

Na konci Čechových sadů, v jejich čele k Havlíčkově ulici, stojí pískovcový pomník Rudé armádě, jedna z prvních staveb socialistického realismu mimo území Sovětského svazu. Architekt Jaroslav Kovář ml. se nechal inspirovat sloupem Nejsvětější Trojice na Horním náměstí, ale místo ní na vrchol umístil podsvícenou rudou hvězdu. Pomník byl odhalen již 14. července 1945 jako první svého typu v republice, a to na místě čerstvých hrobů čtyř rudoarmějců. Realizaci stavby umožnila rychlá veřejná sbírka. Pomník byl příkladem pro obdobné stavby, jeho zmenšeninu si ostatně můžeme prohlédnout v Chomoutově v rámci trasy Kolem jezer do ptačího ráje.

4. zastavení: Smetanovy sady

Nedaleko pomníku se zvedá velkorysá mimoúrovňová lávka pro pěší, opřená o 12 železobetonových pilířů. Klene se nad Havlíčkovou ulicí a ústí ve třech směrech do Smetanových sadů, hlavního a nejstaršího parku ve městě. Bezbariérový most si užijte ve všech směrech, potěšte se pohledem shůry na květinové plochy a stromy. Lávka je přímo napojena na velký moderní pavilon A olomouckého výstaviště, centrum mezinárodních výstav Flora.

Z mostu sejdeme směrem na hlavní promenádní osu parku, tzv. Rudolfovu alej. Alej byla založena ve 20. letech 19. století a tvořila jádro pozdějšího městského parku. Park byl oplocený, zbytek kamenného plotu se vstupní bránou se nachází ve vchodu do parku z Vídeňské ulice. Parky se tehdy na noc zavíraly a hlídali je hlídači, aby se nechodilo po trávě a neděly se v nich nepřístojnosti.

5. zastavení: Rudolfova alej

Rudolfova alej byla původně osázena topoly, ale již o několika desetiletích byla zničena. Roku 1866 totiž hrozilo městu pruské nebezpečí a stromy na předpolí bránily kanónům ve výhledu. Ihned po válce se v aleji objevily lípy a kaštany. Sláva této nejdelší stříhané aleje ve střední Evropě trvala přes 100 let. Jméno nese na počest zakladatele, olomouckého arcibiskupa, arcivévody Rudolfa Jana Habsburského (1788 - 1831). V posledních letech byly stromy poškozeny věkem a škůdci, proto byla alej již dvakrát znovu osázena ke své další slávě. Středem aleje vedou květinové záhony a podél nich široké asfaltové cesty. Blízko lávky uvidíte vlevo na volné travnaté ploše památný strom – Rudolfův dub, nedaleko něj roste starý rozložitý Strom III. milénia. Jeho větve se plazí i po zemi.

6. zastavení: Restaurace Fontána

Restaurace Fontána s venkovní terasou se nachází ve středu aleje. Novorenesanční budova lázeňského pavilonu, původně zvaná po proboštu Vilému Schneeburgovi "Wilhelmshalle", byla postavena roku 1879 díky podpoře Spolku přátel sadů. Vždy zde byla a je honosná restaurace se salónem a kavárna. Lázeňský charakter místa byl před Fontánou je podtržen jezírkem s vodotryskem a krásným hudebním altánem. Jeho konstrukce je litinová, historizující, otevřená do prostoru. Často se zde o nedělích konávaly a konají tradiční promenádní koncerty.

Vedle restaurace je venkovní lidové stánkové občerstvení Včelky, otevřené sezonně. Přísluší k němu veřejné toalety se vchodem z boku Fontány.

7. zastavení: Oranžerie

Za restaurací Fontána se nachází kulturní památka – oranžerie z roku 1886, postavená podle versailleské předlohy. Původní dřevěná konstrukce byla demontována a roku 1886 převezena do olomouckých městských sadů ze zámeckého parku ve Velké Bystřici. Až do roku 1927, kdy byly otevřeny moderní palmové skleníky, se stala zimovištěm pro bohaté sbírky 90 druhů vzácných exotických rostlin. Následně byla využívána jako hospodářské zázemí výstaviště a posléze určena k demolici. Po kompletní rozsáhlé rekonstrukci ukončené v r. 2018 si obnovená oranžerie zachovala svůj původní historický ráz a řemeslnou kvalitu. Nyní slouží jako galerie, koncertní sál nebo místo k setkávání lidí.

8. zastavení: Pomník Bedřicha Smetany

Rudolfovu alej symbolicky završuje pomník Bedřicha Smetany z roku 1925. Figura skladatele je osazena na zvláštním sloupu, který připomíná varhanní píšťaly. V horní části jsou alegorie postav z mistrova díla. Opodál vpravo uvidíme větší umělé jezírko s ostrůvkem. Mělo ještě více podtrhnout lázeňský charakter místa, protože je vlastně na dohled od Fontány. Okolo jezírka jsou lavičky, můžete si ve stínu odpočinout a pozorovat vodní ptactvo. Po cestě souběžné s hlavní alejí zamíříme k hlavním skleníkům.

9. zastavení: Sbírkové skleníky

Sbírkové skleníky olomouckého výstaviště jsou svým rozsahem jedny z největších v Česku. Ze skleníků nejstarší a největší je skleník palmový, postavený mezi lety 1927-1930. Na ploše 1500 m2 určené k pěstování cizokrajné a tropické flory mohou návštěvníci obdivovat na 70 kusů různých druhů palem, z nichž mnohým je dnes hodně přes sto let. Na palmový skleník navazují kaktusové sbírkové skleníky. Zdejší sbírka dnes obsahuje úctyhodných 3000 kusů dekorativních kaktusů a sukulentů. Obsahuje kaktusy z Ameriky, aloe a pryšce z Afriky, barevné odrůdy kaktusů z Japonska všech tvarů a barev květů.

Tropický skleník hýří velikostí rostlin a bohatstvím květů. V pěti vzájemně propojených bazénech zde rozkvétají tropické lekníny, z nichž obzvláštní přízni návštěvníků se těší největší z nich, victoria regia, vyznačující se velkými kulatými plovoucími listy se zvednutým okrajem, které unesou na vodě i tříměsíční batole. Kvete přibližně jednou za 10 let. Subtropický skleník, původně koncipovaný jako „Izraelská zahrada“, bývá nazýván citrusovým. Můžete se v něm potěšit zejména rostlinami z oblasti Středomoří a Malé Asie, s dnes už běžně známými mandarinkami, citrony a pomeranči, které se zde střídají i s jinými nevšedními druhy.

10. zastavení: Botanická zahrada

Před palmovým skleníkem uvidíte po levé straně rozcestí. Pokud odbočíte vlevo a půjdete ulicí U Botanické zahrady, dojdete po chvíli do Botanické zahrady Univerzity Palackého. Tento tajuplný kout přírody uprostřed rušného města se zde nachází od roku 1901, kdy byl vybudován díky iniciativě botanického spolku. Mezi významné donátory patřil například Robert Primavesi, přibuzensky spjatý s olomouckou větví rodiny. První rostliny do nových skleníků darovali správci zahrad v Schönbrunnu a v Lednici na Moravě. Od 60. let 20. století spravuje zahradu Univerzita Palackého a naleznete zde více než 1 500 druhů rostlin. Botanická zahrada je volně přístupná zdarma (duben a říjen 8-16, květen-září 8-18), pro veřejnost se zde konají i speciální akce popularizující botaniku.

Vrátíme se opět na rozcestí před palmovým skleníkem. Pokud na rozcestí půjdete rovně, dojdete k hlavním výstavním pavilonům Flory. A jestli odbočíte vpravo a přejdete alej, dojdete kolem hudebního pavilonu dojdete na tržnici, kde jsou zastávky tramvají i městských autobusů. Můžete ale také pokračovat v procházce trasou Zelený kruh parků 2 přes Bezručovy sady.

Co jste nestihli, nechejte si na příště. Sady jsou jako živé bytosti, mění se v ročních obdobích a vždy můžete něco jiného, nového obdivovat.

Poznámky k trase

Příroda na trase

Všechny olomoucké parky se koncem 20. století postupně staly kulturními památkami České republiky. Kromě tří olomouckých sadů (Bezručovy, Čechovy a Smetanovy) se další zelen se vyskytuje ještě v malém parku v ulici Na Střelnici (tzv. ASO park). Zde uvidíte část stromořadí a památný strom platan javorolistý, starý přes 200 let, s obvodem kmene asi 530 cm. Roste na rohu ulic Na Střelnici a U Stadionu. Kousek dál roste ještě vzácná metasekvoj čínská, stará asi 60 let. Je na zatravněné části křižovatky spojující ulice Na Střelnici a Lazecká.

Městské parky jsou v péči městského podniku Flora Olomouc, který pořádá každoročně několik velkých tematických podle ročních období. Podnik se stará i o labutě, kachničky, pávy a perličky, kterým na noc a na poskytuje úkryt. Parky přirozeně obývají veverky, spatřit můžete i králíka polního. Běžného ptactva zde poletuje asi 50 druhů, a to zejména hrdličky, holubi hřivnáči, sýkory koňadry či vzácnější brhlíci lesní. V okolí se vyskytují sovy, které v noci loví v parcích.

Další zajímavosti

Park po jeho celé ploše doplňují sochařské solitéry připomínající české i regionální osobnosti, sochařská parková výzdoba od olomouckého umělce Julia Pelikána a výběr děl z exteriérových výstav „Sochařské bilance“, které spočívaly v rozmístění výrazných sochařských děl jedné dekády (1955–1965) do prostředí olomouckých parků. Při procházce můžete sami objevovat tato malebná zákoutí.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

int(3)

Novinky

 • Pozvánka: Sobota 25. 6. 2022 Výlet po olomouckých fortech

  7.6.2022

  9.10 | sraz na zastávce busu Frajtovo náměstí (spoj bus č. 17 z Tržnice v 8.58)

  Poznejte vojenskou historii Olomouce přímo v terénu! Naše město má unikátní systém opevnění. Olomouc nechránily jen hradby, ale především několik desítek pevnůstek, tzv. fortů, a dalších vojenských staveb budovaných od konce 18. století téměř sto let. Dodnes jsou některé forty zachovalé a po rekonstrukci se otevírají veřejnosti. Půjdeme po jedné z tras „Do přírody ve městě“ a navštívíme Lazecký fort, Křelovský fort a pevnůstku v Neředíně. Na pěší trasu, která má okolo 14 kilometrů, je třeba se pořádně vybavit dobrým oblečením a obutím. Zájemci můžou trasu absolvovat na kole a přidat si ještě nějaké forty navíc.

  Akci vede Hynek Pečinka. Účastnický příspěvek: členové Přátel přírody zdarma, hosté 30 Kč.

 • OlomouckyRej.cz: Společenský pramen z 19. století pomáhal také lidem z paneláků, když netekla voda

  5.6.2022

  Společenský pramen. Foto: Vilém Švec Návrat k pramenům. O obnovu významného vodního prvku se teď zasloužil vytrvalým úsilím patriot a badatel Vilém Švec a svou vstřícnou pomocí i vedení Fakultní nemocnice Olomouc a společnost Veolia. Společenský pramen na úpatí kopce, na němž je dnes areál fakultní nemocnice, připomíná časy, kdy olomoucká radnice v 19. století usilovně hledala zdroje pitné vody.

  Vedení olomoucké radnice si v druhé polovině předminulého století uvědomovalo, že pitná voda z Křížového pramene nad městem nestačí svým množstvím všemu obyvatelstvu a proto neopomnělo žádnou příležitost ke hledání nových zdrojů pitné vody. V roce 1862 povolali radní tehdy proslulého nálezce vodních pramenů abbé Richarda, který hledal vodu pomocí proutku. Celý článek...

« Novější | Starší »

Trasy projektu "Do přírody ve městě" byly zpracovány a uvedeny v život v roce 2014 díky práci dobrovolníků - členů a příznivců olomouckých Přátel přírody - a za finanční a věcné podpory statutárního města Olomouce a Dopravního podniku města Olomouce, a. s. Revize a aktualizace tras proběhla v roce 2019.

Mapové podklady byly použity z www.openstreetmap.org.