Historie městských částí Pavlovičky a Chválkovice

Pavlovičky

Pavlovičky, dříve Pavlovice (něm. Paulowitz) byly založeny opatem kláštera Hradisko, Pavlem Ferdinandem Václavíkem po r. 1744 pro obyvatele olomouckého předměstí Ostrovy. Ostrovy, známé již ve 14. století, byly v těsné blízkosti městských hradeb přibližně v místech mezi dnešní Komenského ulicí a táhly se přes tř. 17. listopadu až k řece Moravě. V rámci budování tereziánské barokní pevnosti Olomouc byla původní obec Ostrovy v r. 1744 zbourána a obyvatelům obce bylo nabídnuto místo "Na klínku" podél císařské silnice vedoucí z Olomouce na sever, kde stával hospodářský dvůr, který byl pro tyto účely rozparcelován. Z části dvora vybudoval opat Pavel Václavík tzv. Hrubou hospodu, která byla v r. 1800 nahrazena jinou hospodou (hostinec Na Pile) a kolem této Hrubé hospody postupně vznikla nová obec, kterou jako vděk obyvatelé pojmenovali podle křestního jména svého zakladatele - Pavlovice, od r. 1771 Pavlovičky.

V polovině 19. století, kdy se staly samostatnou obcí, měly Pavlovičky 25 domů a kolem 200 obyvatel. Rozvoji obce přispělo v r. 1845 vybudování železnice, která byla vedena územím obce. Hlavní nádraží pro Olomouc bylo v té době v sousedních Bělidlech. Vznikla řada drážních objektů, které přinesly novou pracovní příležitost. Blízkost železnice prospěla rozvoji průmyslu. S rozvojem průmyslu rostla i bytová výstavba a počet obyvatel vzrostl na konci 19. stol. na 1 123 obyvatel.

Vlivem politických událostí po 1. světové válce se Pavlovičky roku 1919 staly městskou částí Olomouce. Rozvoj průmyslu v obci byl příčinou zániku mnoha památek. Zachovalé památky se nacházejí podél rušné Pavlovické ulice v nejstarší části Pavloviček. 

U zastávky městské dopravy je nejstarší kulturní památka, barokní socha Panny Marie, podle označení na zadní straně podstavce postavená v r. 1728 na místě, kudy vedla stará polní cesta, po níž se vodil dobytek do města na trh a na jatka. Na přední straně je latinský nápis s věnováním od hradišťského opata. Dva litinové sloupy po stranách sochy dříve nesly stříšku, která sochu chránila před nepohodou. 

Na průčelí na štítu sousedního domu najdete vtipný reliéf se znakem hradišťského kláštera, který by se od představeného kláštera neočekával. Při likvidaci původní obce Ostrovy, byla zbourána i hospoda, která patřila klášteru, a tak klášter vybudoval z části zrušeného dvora „Na klínku“ v místě budoucí nové obce tzv. Hrubou hospodu. V té době vyhrál klášter dlouhotrvající spor s městem o právo čepovat vlastní pivo v okolních obcích a na oslavu tohoto vítězství nechal na průčelí Hrubé hospody vytvořit oslavný reliéf. Po zbourání hospody byl reliéf přemístěn na současné místo. Bílý beránek na reliéfu je na posměch Olomoučanům jako znak vítězství otočen k Olomouci zadní částí. Doplňuje to latinský nápis pod beránkem v překladu: Bílý Beránek dává všem líbati své rouno, nebojíť se ohniska sporu, právem drží své místo. Téměř naproti na škole je pamětní deska s reliéfem, věnovaná v r. 1947 Národní jednotou řídicímu učiteli zdejší školy Josefu Petřkovi. Jeho syn, pravoslavný duchovní dr. Vladimír Petřka v Praze poskytl úkryt vojákům, kteří v r. 1942 spáchali atentát na Heydricha. Po jejich dopadení byli všichni, kteří jim pomáhali, i s rodinami popraveni.

Chválkovice

První zprávy o Chvalkovicích jsou z r. 1220, kdy patřily velehradskému klášteru, který pravděpodobně již v r. 1115 zde postavil kapli sv. Urbana. Velehradský klášter v r. 1287 postoupil Chvalkovice olomouckému biskupství. Z r. 1276 je znám Martin z Chvalkovic a další zboží tu měl klášter Hradisko. Ve 14. stol. byla ves biskupským lénem a od 15. stol. mensálním biskupským statkem. Od r. 1456 se tu jmenuje fojtství. Chvalkovice jako lidnatá obec dostaly od biskupa Jana Dubraviuse v r. 1551 "právo pečeti a právo udílet právní naučení jiným obcím". Po zrušení nevolnictví v r. 1778 došlo k parcelaci pozemků a ves se rozrostla, především kolem dnešního Selského náměstí. V r. 1850 vznikla samostatná obec Chvalkovice. Stará kaple sv. Urbana byla v r. 1667 přestavěna na chrám sv. Barbory. V letech 1854 - 57 byly Chvalkovice pojaty do obranného systému Olomouce a byla vystavěna směrem na Týneček pevnůstka. Ke konci r. 1918 se Chvalkovice v rámci posílení českého vlivu sloučily s Olomoucí.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

Novinky

 • Projekt Do přírody ve městě shání dobrovolníky

  18.6.2019

  Přátelé, kamarádi, milí dosavadní spolupracovníci na projektu Do přírody ve městě

  a také všichni noví zájemci o zapojení do projektu!

  Jak jistě mnozí víte nebo si vzpomínáte, v roce 2014 odstartoval náš projekt „Do přírody ve městě“. Jeho cílem bylo na předměstích Olomouce vytýčit nenáročné vycházkové příměstské trasy pro individuální turistiku, které začínají a končí u zastávek MHD. Trasy spojují drobné historické a kulturní památky okrajových částí města s přírodou, která na ně navazuje. 

  Na projektu spolupracovalo 16 dobrovolníků, kteří vyrazili do terénu, zjistili, co se tam nachází, vymysleli trasy a jednotlivá zastavení popsali a nafotili  podle jednotného zadání. Z toho vznikl web www.prirodavemeste.cz (od loňského jara v současné grafické podobě), na počátečních a koncových zastávkách MHD jsme ve spolupráci s dopravním podnikem osadili cedule s popisy tras a informacemi o projektu. Všechny  trasy, vhodné pro půldenní výlety,  jsme organizovaně prošli, některé i vícekrát, a to hlavně ve dvou letech následujících. Projekt potom na nějakou dobu "zamrzl", nic nového se nedělo ani nevymýšlelo.

  Po několika pokusech se nyní konečně podařilo najít společnou řeč s městem, které nám poskytlo peníze na dodání aktualizovaných dat, díky čemuž vznikne brožura propagující myšlenku projektu a s popisem jednotlivých tras.

  Jak se do toho můžete zapojit i vy, najdete zde. Jsme rádi za každého pomocníka!

 • Výlet z Lošova přes Posluchov do Velké Bystřice

  15.5.2019

  Sobota 1. června

  DEN PRO PŘÍRODU: Výlet z Lošova přes Posluchov do Velké Bystřice

  aneb kousek za humny přes hvězdárnu, vodní nádrž a na vodopád

  8.45 │ sraz zast. MHD bus 11 Olomouc-Lošov

  Svátek českých Přátel přírody – "Den pro přírodu" - půjdeme letos oslavit do blízkého okolí Olomouce. Vydáme se po jedné z tras našeho projektu Do přírody ve městě, a to kolem Lošova přes zdejší hvězdárnu a vodní nádrž Zlatý důl. Protáhneme ji ale ještě do Posluchova k tamním vodopádům a ještě dále do Velké Bystřice. Celkem našlapeme kolem 15 km a do Olomouce se vrátíme okolo 18. hodiny.

  Akci vedou Hana Hulíková a Helena Jandová. Příspěvek na akci: členové Přátel přírody zdarma, hosté 30 Kč. Jízdné si hradí každý zvlášť, na akci se lze domluvit na společných jízdenkách zpět z Velké Bystřice.

Starší »

Trasy projektu "Do přírody ve městě" byly zpracovány a uvedeny v život v roce 2014 díky finanční a věcné podpoře statutárního města Olomouce a Dopravního podniku města Olomouce, a. s.