Popis trasy Hanáckou dědinou do rezervace

1. zastavení: Náves

Skrbeň, zastávka MHD č. 18 a 20. Vystoupíme na Návsi u budovy bývalé fary z r. 1869. Je to rozsáhlá budova s pamětní deskou a výklenkem s křížem (foto č. 1). Kostel sv. Floriána stojí na návsi na místě dřívější kaple, postavené v letech 1832 - 1834 a vysvěcené roku 1835. V roce 1869 byla kaple povýšena na farní kostel, zřízena samostatná farnost, postavena fara a založen hřbitov. Uvnitř kostela se nacházejí varhany od pražského výrobce E. Š. Petra z roku 1885 a věžní hodiny od L. Hainze z roku 1909.  U kostela roste Císařská lípa zasazená v roce 1881 (foto č. 2, 3) a najdeme zde památník obětem světových válek.

Významní skrbeňští faráři:

 • 1869-1890 Ignác Vrba, národovec, současník Wurmův, Demlův, Geislerův, zakladatel olomoucké záložny
 • 1890-1896 František Gába, uznávaný těsnopisec
 • 1907-1929 František Kužela, spisovatel a básník, používal pseudonym Adam Chlumecký (zdroj http://www.skrben.cz/historie/)

2. zastavení: Zemanský statek

Od kostela zabočíme doprava na ulici Hlavní. Po levé straně najdeme původně zemanský statek, postavený na místě bývalé tvrze z 16. století s barokní sochou sv. Floriána z roku 1706 od Václava Rendera. Socha byla původně postavena na olomouckém Dolním náměstí v místě dnešní Jupiterovy kašny. Ve fasádě na čelní straně budovy je malá socha sv. Floriána od neznámého autora (foto č. 4, 5). V budově statku, který slouží nyní různým firmám, je také ozdobné schodiště a erb nad branou do bývalé tvrze (foto č. 6, 7).

Nyní se vydáme po zelené turistické značce a po cyklistické stezce č. 6027 kolem školy do části zvané Podvrbí. Zde už jsme za humny a pokračujeme kolem potoka a po polní nezpevněné komunikaci porostlé břízami. Posléze zahneme doprava a dostaneme se do lesa. To už je okraj Chráněné krajinné oblasti Litovelské pomoraví. Lužním lesem dojdeme až na rozcestí U tří mostů (foto č. 8). 

3. zastavení: U Tří mostů

Tady už navazuje zpevněná komunikace naučné stezky Luhy Litovelského Pomoraví a cyklistická stezka č. 51A. Když odbočíme mírně doleva, dojdeme k velkému splavu na Mlýnském potoce (foto č. 9). Pokračujeme dále směrem do Horky.

4. zastavení: Horecká skalka

Jakmile dojdeme ke hřbitovu a zahneme doprava, okouzlí nás nový vodní park Horecká skalka. Je to několik upravených rybníků, které vznikly v dřívějších dobách po těžbě kamene (foto č. 10).  V 19. století tu stávala kaplička Skalka na paměť zasypání jednoho z dělníků. Celé území však bylo v minulých letech zdevastováno, teprve v souvislosti s kultivací areálu zde byla postavena replika kapličky (foto č. 11).

5. zastavení: Dům přírody Litovelského Pomoraví

Teď už se blížíme k vesnici Horka nad Moravou. V místě, kde dříve býval rybník Rozvižď, je areál Domu přírody Litovelského Pomoraví a v jeho středu nízkoenergetický dům, centrum ekologických aktivit Sluňákov. Obecně prospěšná společnost Sluňákov byla založena statutárním městem Olomoucí roku 2006 a sídlí v nízkoenergetickém domě obklopeném 15 ha přírody. (foto 12, 13, 14).

Dům přírody Litovelského Pomoraví nabízí návštěvu unikátní galerie v přírodě a přírodního hřiště v Horce nad Moravou.  Areál  slouží jako přirozená vstupní brána do CHKO Litovelské Pomoraví. Stavby a instalace jsou navržené s cílem podnítit návštěvníky ke smyslovému vnímání přírody a pomáhají kultivovat vztah k přírodě Litovelského Pomoraví. V areálu jsou realizované stavby podle návrhu Františka Skály, Miloše Šejna, Miloslava Fekara a Marcela Hubáčka.

Více: http://www.dumprirody.cz/

6. zastavení: Náves v Horce

Po prohlídce areálu Sluňákova dojdeme polní cestou k zastávce MHD č. 18 a 20 Horka, škola. Tady celá trasa končí. Pokud ještě nechcete jet domů, můžete kousek od návsi směrem na Chomoutov najít bránu soukromého minipivovaru Melichárek.

Další zajímavosti na trase

Příroda v okolí

Je zde mnoho památných stromů, jen v obci Skrbeň je šest lip. Už zmiňovaná Císařská lípa u kostela a další lípy byly zasazeny později a vždy jsou označeny kamenným kvádrem. Na trase naučné stezky Luhy Litovelského Pomoraví mineme dva chráněné duby.

Zpracovala

Jana Votroubková
Tímto jí velice děkujeme za výbornou práci!

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

Novinky

 • Projekt Do přírody ve městě shání dobrovolníky

  18.6.2019

  Přátelé, kamarádi, milí dosavadní spolupracovníci na projektu Do přírody ve městě

  a také všichni noví zájemci o zapojení do projektu!

  Jak jistě mnozí víte nebo si vzpomínáte, v roce 2014 odstartoval náš projekt „Do přírody ve městě“. Jeho cílem bylo na předměstích Olomouce vytýčit nenáročné vycházkové příměstské trasy pro individuální turistiku, které začínají a končí u zastávek MHD. Trasy spojují drobné historické a kulturní památky okrajových částí města s přírodou, která na ně navazuje. 

  Na projektu spolupracovalo 16 dobrovolníků, kteří vyrazili do terénu, zjistili, co se tam nachází, vymysleli trasy a jednotlivá zastavení popsali a nafotili  podle jednotného zadání. Z toho vznikl web www.prirodavemeste.cz (od loňského jara v současné grafické podobě), na počátečních a koncových zastávkách MHD jsme ve spolupráci s dopravním podnikem osadili cedule s popisy tras a informacemi o projektu. Všechny  trasy, vhodné pro půldenní výlety,  jsme organizovaně prošli, některé i vícekrát, a to hlavně ve dvou letech následujících. Projekt potom na nějakou dobu "zamrzl", nic nového se nedělo ani nevymýšlelo.

  Po několika pokusech se nyní konečně podařilo najít společnou řeč s městem, které nám poskytlo peníze na dodání aktualizovaných dat, díky čemuž vznikne brožura propagující myšlenku projektu a s popisem jednotlivých tras.

  Jak se do toho můžete zapojit i vy, najdete zde. Jsme rádi za každého pomocníka!

 • Výlet z Lošova přes Posluchov do Velké Bystřice

  15.5.2019

  Sobota 1. června

  DEN PRO PŘÍRODU: Výlet z Lošova přes Posluchov do Velké Bystřice

  aneb kousek za humny přes hvězdárnu, vodní nádrž a na vodopád

  8.45 │ sraz zast. MHD bus 11 Olomouc-Lošov

  Svátek českých Přátel přírody – "Den pro přírodu" - půjdeme letos oslavit do blízkého okolí Olomouce. Vydáme se po jedné z tras našeho projektu Do přírody ve městě, a to kolem Lošova přes zdejší hvězdárnu a vodní nádrž Zlatý důl. Protáhneme ji ale ještě do Posluchova k tamním vodopádům a ještě dále do Velké Bystřice. Celkem našlapeme kolem 15 km a do Olomouce se vrátíme okolo 18. hodiny.

  Akci vedou Hana Hulíková a Helena Jandová. Příspěvek na akci: členové Přátel přírody zdarma, hosté 30 Kč. Jízdné si hradí každý zvlášť, na akci se lze domluvit na společných jízdenkách zpět z Velké Bystřice.

Starší »

Trasy projektu "Do přírody ve městě" byly zpracovány a uvedeny v život v roce 2014 díky finanční a věcné podpoře statutárního města Olomouce a Dopravního podniku města Olomouce, a. s.