Popis trasy Hanáckou dědinou do rezervace

1. zastavení: Náves

Skrbeň, zastávka MHD č. 18 a 20. Vystoupíme na Návsi u budovy bývalé fary z r. 1869. Je to rozsáhlá budova s pamětní deskou a výklenkem s křížem (foto č. 1). Kostel sv. Floriána stojí na návsi na místě dřívější kaple, postavené v letech 1832 - 1834 a vysvěcené roku 1835. V roce 1869 byla kaple povýšena na farní kostel, zřízena samostatná farnost, postavena fara a založen hřbitov. Uvnitř kostela se nacházejí varhany od pražského výrobce E. Š. Petra z roku 1885 a věžní hodiny od L. Hainze z roku 1909.  U kostela roste Císařská lípa zasazená v roce 1881 (foto č. 2, 3) a najdeme zde památník obětem světových válek.

Významní skrbeňští faráři:

 • 1869-1890 Ignác Vrba, národovec, současník Wurmův, Demlův, Geislerův, zakladatel olomoucké záložny
 • 1890-1896 František Gába, uznávaný těsnopisec
 • 1907-1929 František Kužela, spisovatel a básník, používal pseudonym Adam Chlumecký (zdroj http://www.skrben.cz/historie/)

2. zastavení: Zemanský statek

Od kostela zabočíme doprava na ulici Hlavní. Po levé straně najdeme původně zemanský statek, postavený na místě bývalé tvrze z 16. století s barokní sochou sv. Floriána z roku 1706 od Václava Rendera. Socha byla původně postavena na olomouckém Dolním náměstí v místě dnešní Jupiterovy kašny. Ve fasádě na čelní straně budovy je malá socha sv. Floriána od neznámého autora (foto č. 4, 5). V budově statku, který slouží nyní různým firmám, je také ozdobné schodiště a erb nad branou do bývalé tvrze (foto č. 6, 7).

Nyní se vydáme po zelené turistické značce a po cyklistické stezce č. 6027 kolem školy do části zvané Podvrbí. Zde už jsme za humny a pokračujeme kolem potoka a po polní nezpevněné komunikaci porostlé břízami. Posléze zahneme doprava a dostaneme se do lesa. To už je okraj Chráněné krajinné oblasti Litovelské pomoraví. Lužním lesem dojdeme až na rozcestí U tří mostů (foto č. 8). 

3. zastavení: U Tří mostů

Tady už navazuje zpevněná komunikace naučné stezky Luhy Litovelského Pomoraví a cyklistická stezka č. 51A. Když odbočíme mírně doleva, dojdeme k velkému splavu na Mlýnském potoce (foto č. 9). Pokračujeme dále směrem do Horky.

4. zastavení: Horecká skalka

Jakmile dojdeme ke hřbitovu a zahneme doprava, okouzlí nás nový vodní park Horecká skalka. Je to několik upravených rybníků, které vznikly v dřívějších dobách po těžbě kamene (foto č. 10).  V 19. století tu stávala kaplička Skalka na paměť zasypání jednoho z dělníků. Celé území však bylo v minulých letech zdevastováno, teprve v souvislosti s kultivací areálu zde byla postavena replika kapličky (foto č. 11).

5. zastavení: Dům přírody Litovelského Pomoraví

Teď už se blížíme k vesnici Horka nad Moravou. V místě, kde dříve býval rybník Rozvižď, je areál Domu přírody Litovelského Pomoraví a v jeho středu nízkoenergetický dům, centrum ekologických aktivit Sluňákov. Obecně prospěšná společnost Sluňákov byla založena statutárním městem Olomoucí roku 2006 a sídlí v nízkoenergetickém domě obklopeném 15 ha přírody. (foto 12, 13, 14).

Dům přírody Litovelského Pomoraví nabízí návštěvu unikátní galerie v přírodě a přírodního hřiště v Horce nad Moravou.  Areál  slouží jako přirozená vstupní brána do CHKO Litovelské Pomoraví. Stavby a instalace jsou navržené s cílem podnítit návštěvníky ke smyslovému vnímání přírody a pomáhají kultivovat vztah k přírodě Litovelského Pomoraví. V areálu jsou realizované stavby podle návrhu Františka Skály, Miloše Šejna, Miloslava Fekara a Marcela Hubáčka.

Více: http://www.dumprirody.cz/

6. zastavení: Náves v Horce

Po prohlídce areálu Sluňákova dojdeme polní cestou k zastávce MHD č. 18 a 20 Horka, škola. Tady celá trasa končí. Pokud ještě nechcete jet domů, můžete kousek od návsi směrem na Chomoutov najít bránu soukromého minipivovaru Melichárek.

Další zajímavosti na trase

Příroda v okolí

Je zde mnoho památných stromů, jen v obci Skrbeň je šest lip. Už zmiňovaná Císařská lípa u kostela a další lípy byly zasazeny později a vždy jsou označeny kamenným kvádrem. Na trase naučné stezky Luhy Litovelského Pomoraví mineme dva chráněné duby.

Zpracovala

Jana Votroubková
Tímto jí velice děkujeme za výbornou práci!

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

Novinky

 • Nádhera v Bezručových sadech: Jihoslovanské mauzoleum se vrátilo do původní podoby

  15.8.2019

  Mauzoleum Kolaudací skončila minulý týden druhá etapa oprav Jihoslovanského mauzolea v Bezručových sadech. Třetí a závěrečná se bude týkat krypty a uložení pozůstatků vojáků z první světové války.

  Druhá etapa rekonstrukce byla rozfázována ještě na dvě podetapy. „Jsme na konci její druhé části, která začala na jaře a v níž byl opraven interiér kaple. Ta má nové omítky a byly zrestaurovány malby Vsevoloda Kolomackého,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. Více...

 • Inspirující Olomouc: V čem je poslední etapa protipovodňových opatření prospěšná?

  8.8.2019

  Loyka Jedna z velkých investičních akcí posledních let, II. A etapa Protipovodňových opatření Olomouc, byla nominována do soutěže Adapterra Awards. Tato soutěž hledá co nejvíce inspirativní řešení různých staveb, které mohou pozitivně ovlivnit své okolí a reagují na klimatické změny. Budování protipovodňových opatření ve městě je nutností, navíc ale může plnit i právě takové funkce, které reagují na změny klimatu. O těchto přínosech hovoří Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu.

  "Vytvořili jsme místo, kde stojí za to jít a dotknout se řeky," říká v rozhovoru.

Starší »

Trasy projektu "Do přírody ve městě" byly zpracovány a uvedeny v život v roce 2014 díky finanční a věcné podpoře statutárního města Olomouce a Dopravního podniku města Olomouce, a. s.