Popis trasy Výlet na olomoucké hory

1. zastavení: Radíkov

Autobusem z vlakového přednádraží přijedeme na zastávku Radíkov (konečná).

Radíkov je vzdálen asi 10 km severovýchodně od centra Olomouce, leží v nadmořské výšce 360 až 444 m n. m. a je ze všech stran obklopen lesy. Ve znaku obce je sv. Jiří na koni probodávající draka, na zemi po okrajích jsou siluety smrků, v pozadí radíkovská rozhledna.

Ze zastávky se vrátíme kousek zpět k rozcestníku. Naučná stezka Svatý Kopeček nás povede kolem cihlové zvonice Církve československé husitské pocházející z roku 1932. U kapličky vedle nákupního střediska odbočujeme doleva a asi 400 m jdeme po asfaltové cestě, pak vcházíme pěšinou do lesa. Asi po 800 m od startu u chatek rekreačního střediska odbočujeme vlevo a dojdeme k restauraci Pod Věží. Za touto restaurací se nachází fort č. II Radíkov.

 

2. zastavení: Fort č. II

Fort č. II neboli Radíkovská pevnůstka byla postavena v letech 1871–1876. Stala se tak poslední pevností postavenou na území Česka. Pevnost vyrostla na nejvyšším vrcholku u Svatého Kopečku jako součást císařsko-královské olomoucké pevnosti. Jedná se o architektonicky a historicky unikátní pevnostní objekt, který se na území Česka dochoval v jediném exempláři. Spolu s olomouckou pevností ztratila pevnůstka na důležitosti po politickém sblížení Německa a habsburské monarchie. Při objednání předem je možná prohlídka. V současnosti stojí v blízkosti fortu retranslační stanice (telekomunikační věž o výšce 75 m zvaná Radíkovská rozhledna) a chatový tábor.

Pokračujeme dále po zpevněné cestě až k rozcestníku U Radíkova, kde odbočujeme ze zpevněné komunikace a asi po 100 m pokračujeme kolem lesa k turistickému altánu. Odtud se nám nabízí krásný výhled na Pohořany a vrchol Jedová. Od altánu pokračujeme 400 m po cyklotrase 6030, 6103 k rozcestníku V Hájku a odtud opět po NS Svatý Kopeček k rozcestníku U Kartouzky. Zde nás po 50 m čeká první z cílů naší trasy – zřícenina kláštera Kartouzka. Pokud jsme si po cestě nasbírali nějaké dřevo, můžeme si na některém z ohnišť rozdělat oheň a opéci přinesenou uzeninu.

 

3. zastavení: Kartouzka

Kartouzka se nachází na okraji obce Dolany. Naleznete zde zbytky kláštera z druhé poloviny 14. století. Původně byl klášter mnišského řádu kartuziánů založen roku 1378 v Tržku u Litomyšle. Roku 1388 byl přemístěn do Dolan a do roku 1409 byl vystavěn nový klášter na srázném skalnatém ostrohu kousek za vsí. Roku 1425 byl obležen a obsazen husity a stal se opěrným bodem proti katolické Olomouci. Ještě téhož roku ho za 6000 dukátů vykoupili olomoučtí měšťané a pro jistotu ho zbořili. Do dnešní doby se zachovaly základy klášterního kostela Panny Marie, sakristie, křížové chodby, mnišských domků, domku převora, zbytky opevnění aj. To vše bylo odkryto při archeologickém průzkumu v letech 1962–1975. Dnes tyto volně přístupné základy postupně zarůstají náletovými křovinami a rozpadají se.

Vrátíme se zpět na rozcestník U Kartouzky a odtud se tentokrát po modré turistické značce vydáme asi 1 km dlouhým prudším stoupáním a pak již téměř po rovince ke Svatému Kopečku.

4. zastavení: Svatý Kopeček

Svatý Kopeček je poutní místo vzdálené cca 7 km od centra Olomouce, které dnes slouží zejména k rekreačním procházkám Olomoučanů. Nadmořská výška samotného Kopečku je 393 m n. m. Nachází se zde olomoucká zoologická zahrada a bazilika Navštívení Panny Marie, ke které se každoročně konají velké poutě.

Lesy jsou po kůrovcové kalamitě místy tak prořídlé, že se nám cestou lesem otevírají krásné výhledy na přilehlé obce i daleko do krajiny Hornomoravského úvalu. Ještě nevidíme první budovy a už podle zvuků, které se lesem ozývají, poznáme, že se blížíme k zoologické zahradě, která byla otevřena v červnu roku 1956. Procházíme kolem administrativních budov zoologické zahrady a než přijdeme k jejímu vstupu, míjíme restauraci Archa. Zoologická zahrada se může stát samostatným cílem jiného výletu.

Po levé ruce máme lanový park Veverák, jehož 47 lanových překážek nabízí dobrodružství pro širokou veřejnost od dětí až po dospělé. Na křižovatce za hospůdkou U Maci se dáme doprava a Šikovou ulicí po modrožlutém místním značení dojdeme na vyhlídkové místo opatřené několika lavičkami, odkud vpravo vidíme na rozhlednu v zoologické zahradě a dohlédneme až na vrcholy Jeseníků. Dále pokračujeme Krejčího ulicí kolem vily Jiřího Wolkera.

5. zastavení: Wolkerova vila

Dům, ve kterém žil a tvořil Jiří Wolker, bývá také nazýván "Na Krásné vyhlídce". Básník toto místo popisuje ve své lyrickoepické básni Svatý Kopeček. Objekt sám není příliš architektonicky zajímavý, ale je na něm umístěna pamětní deska s bustou slavného básníka.

Od domu Jiřího Wolkera po červené turistické značce obcházíme baziliku Navštívení Panny Marie. Míjíme kramářské boudy, kde se můžeme občerstvit nebo zakoupit suvenýry. Projdeme podloubím s cukrárnou, ve které kromě sladkostí můžete pořídit i turistické vizitky Svatého Kopečka. Za podloubím pokračujeme vpravo po schodech ke vchodu do baziliky.

6. zastavení: Poutní kostel Navštívení Panny Marie

Již zdaleka tento architektonický klenot upoutá svou velkolepou siluetou, tyčící se nad Olomoucí i celou hanáckou rovinou. Poutní kostel Navštívení Panny Marie byl vybudován v letech 1669–1679 podle projektu Giovanni Pietra Tencally. Druhá fáze výstavby podle plánů Domenica Martinelliho proběhla v letech 1714–1721. K budově chrámu byla připojena boční křídla, ambit a kaple Panny Marie. V roce 1995 byl kostel povýšen papežem Janem Pavlem II. na baziliku minor.

Bazilika Navštívení Panny Marie prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která by měla trvat pravděpodobně až do konce roku 2020. Během oprav je kostel sice přístupný, ale velkou část interiéru zakrývá lešení.

Od baziliky se nám naskytne krásný pohled na Olomouc a blízké vesnice. Za dobré viditelnosti vidíme kromě Hornomoravského úvalu i Hostýnské vrchy nebo Drahanskou vrchovinu. Vydáme se dolů po hlavním schodišti a po pravé straně spatříme "Wolkerův kříž", který nechali zhotovit prarodiče Jiřího Wolkera na připomínku jeho narození v roce 1900. Do obce Samotišky sestoupíme poutní alejí, lemovanou šesticí toskánských sloupů se sochami svatých z let 1679–1690. Červená turistická značka nás dovede až k zastávce MHD Samotišky, která se nachází kousek za kruhovým objezdem. Zde naše trasa končí.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

Novinky

 • Pozvánka: Úterý 25. 5. 2021 Vycházka podél Hamerského náhonu

  18.5.2021
  178391603_10218243580991207_6536032538906994766_n Zveme vás na vycházku, kam musíme vyrazit, "než to zaroste". V úterý 25. května v podvečer půjdeme podél Hamerského náhonu z Bystrovan na Nové Sady. Budeme se cestou co nejvíce držet podél toku (ten je zde: https://mapy.cz/s/nehenonobu). Trasa má asi 7 km, jsou potřeba turistické boty, protože částečně půjdeme přes pole.
  Vyrazíme v 16:45 ze zastávky busu č. 15 Bystrovany, škola (jede z hlavního nádraží v 16:34). Z Nových Sadů vás odveze domů bus č. 14 nebo 16 anebo tramvaje č. 3, 5. Kdyby přes den silně pršelo, akce se nekoná.
  Akci vede Hynek Pečinka. Členové Přátel přírody zdarma, hosté 30 Kč.
  Co je Hamerský náhon a kde stával Hamerský mlýn neboli Měďárna?
  Hamerský náhon odvádí část vody z Bystřičky pod obcí Bystrovany a vrací ji do Moravy pod Novými Sady. Jde o umělý vodní tok, který se však postupem let zapojil do okolní krajiny a patří podle zákona mezi významné krajinné prvky vyžadující zvláštní ochranu. U dnešního kruhového objezdu u Bystrovan, u silnice směrem na Přáslavice, stála ještě na konci 90. let 20. stol. budova bývalého obilního mlýna, který stál na Hamerském náhonu, který teče podél dnešní cesty Hamerská. Od druhé poloviny 16. stol. zde máme doložený měděný hamr. V r. 1808 se vedle kovářské živnosti v mlýně začalo mlít také obilí, postupně byl přestavěn i na mletí borku (duběnky), později zde byl i lis na olej a pila. V r. 1949 byl mlýn znárodněn a ten rok se zde mlelo obilí naposledy. Dnes už není po objektu mlýna ani památky.
 • NEJKRÁSNĚJŠÍ ZIMNÍ TRASA DO PŘÍRODY VE MĚSTĚ VEDE Z BĚLIDEL DO BYSTROVAN

  16.4.2021

  Anketa Lidé, kteří se na webu projektu "Do přírody ve městě" zúčastnili ankety o nejkrásnější zimní trasu, zvolili vycházku "Podél Bystřičky za město a jinudy zpět". Ta vede z městské části Bělidla stezkou po břehu řeky Bystřice přírodním parkem do obce Bystrovany, odkud lze zpět do Olomouce přijet městským autobusem.

  Autorkou trasy je Iva Dvořáková, která kromě diplomu převezme tematické ocenění - štangli turistického salámu. Trasu si můžete prohlédnout zde a k jednotlivým zastavením se dostanete přes tento odkaz. Jak si v hodnocení veřejnosti stály ostatní trasy Do přírody ve městě, vidíte na našem grafu.

Starší »

Trasy projektu "Do přírody ve městě" byly zpracovány a uvedeny v život v roce 2014 díky práci dobrovolníků - členů a příznivců olomouckých Přátel přírody - a za finanční a věcné podpory statutárního města Olomouce a Dopravního podniku města Olomouce, a. s. Revize a aktualizace tras proběhla v roce 2019.

Mapové podklady byly použity z www.openstreetmap.org.