Historie městské části Týneček

Týneček - místní část Olomouce s 462 (2005) obyvateli je 2 km severně od Olomouce u silnice na Šternberk. V minulosti sdílel stejné osudy jako sousední Chvalkovice, kde měli také faru. V r. 1263 patřila ves velehradskému klášteru, který Týneček v r. 1287 předal klášteru Hradisko. Premonstráti z kláštera Hradisko v r. 1314 Týneček pronajali olomouckému purkrabímu. V r. 1481 král Matyáš Týneček klášteru Hradisko zabavil a předal jemu věrnému městu Olomouci. V r. 1501 král Vladislav II. Týneček opět klášteru vrátil. Olomoučtí jezuité postupně v letech 1587-1665 Týneček po částech odkoupili a zřídily zde výnosný hospodářský dvůr. Po zrušení jezuitského řádu v r. 1773 byl dvůr z větší části v r. 1781 rozparcelován a rozdělen mezi současné i nové osadníky. Od r. 1824 získal zbývající část Týnečka hrabě Saint Genois. V r. 1850 se stal Týneček samostatnou obcí. Patřil pod faru ve Chvalkovicích. V r. 1880 byla vybudována na návsi, nyní Blodkově náměstí, kaple Neposkvrněného početí Panny Marie. Od r. 1974 je Týneček místní částí Olomouce.

Na obecním katastru se nachází několik drobných památek. Mimo kaple na Blodkově náměstí, jsou to boží muka z 19. stol. u silnice do Hlušovic, u silnice na Šternberk je kamenný kříž z r. 1908, v parčíku vedle školy je pomník obětem I. světové války s přidanou tabulí na památku obětí ve II. světové válce. Před kaplí je Lípa svobody vysazená v r. 1946.

Zdroj: turistika.cz

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

Novinky

 • Nádhera v Bezručových sadech: Jihoslovanské mauzoleum se vrátilo do původní podoby

  15.8.2019

  Mauzoleum Kolaudací skončila minulý týden druhá etapa oprav Jihoslovanského mauzolea v Bezručových sadech. Třetí a závěrečná se bude týkat krypty a uložení pozůstatků vojáků z první světové války.

  Druhá etapa rekonstrukce byla rozfázována ještě na dvě podetapy. „Jsme na konci její druhé části, která začala na jaře a v níž byl opraven interiér kaple. Ta má nové omítky a byly zrestaurovány malby Vsevoloda Kolomackého,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. Více...

 • Inspirující Olomouc: V čem je poslední etapa protipovodňových opatření prospěšná?

  8.8.2019

  Loyka Jedna z velkých investičních akcí posledních let, II. A etapa Protipovodňových opatření Olomouc, byla nominována do soutěže Adapterra Awards. Tato soutěž hledá co nejvíce inspirativní řešení různých staveb, které mohou pozitivně ovlivnit své okolí a reagují na klimatické změny. Budování protipovodňových opatření ve městě je nutností, navíc ale může plnit i právě takové funkce, které reagují na změny klimatu. O těchto přínosech hovoří Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu.

  "Vytvořili jsme místo, kde stojí za to jít a dotknout se řeky," říká v rozhovoru.

Starší »

Trasy projektu "Do přírody ve městě" byly zpracovány a uvedeny v život v roce 2014 díky finanční a věcné podpoře statutárního města Olomouce a Dopravního podniku města Olomouce, a. s.