Popis trasy Za kyselkou a kouzelnými výhledy

1. zastavení: Ven z autobusu

Vystoupili jsme na  zastávce  MHD č. 13, odtud povede asi 5,5 km dlouhá trasa. Nejprve je možné zajít ke kamennému kříži z roku 1908 (foto č. 1), který se ale bohužel nachází na frekventované silnici na Šternberk. Z tohoto důvodu trasa bude pokračovat opačným směrem.

2. zastavení: Týneček - Blodkovo náměstí

(Vilém Blodek, nar. 1834 v Praze, kde r. 1874 i zemřel, byl český hudební skladatel z období českého hudebního romantismu, flétnista, klavírista, sbormistr a hudební pedagog.)

Na náměstí se nachází kaple Neposkvrněného početí Panny Marie z roku 1888 (foto č. 2, 3). Před kaplí je lípa Svobody vysazená r. 1946. Budeme-li pokračovat dál směrem k ulici Chaloupky, mineme školu a pomník obětem světových válek (foto č. 4).

3. zastavení: Fort č. II.

Vesnici opustíme v Nohejlově ulici, kde odbočíme na polní cestu a po ní dojdeme k chválkovickému fortu č. II z roku 1855 (foto č. 5), který je čerstvě v soukromých rukou.

4. zastavení: Parní čerpací vodárna

Projdeme kolem parkoviště pro in-line bruslaře a pokračujeme po naučné stezce "Černovírské slatiniště". Zde se nabízí romantické výhledy na panorama Olomouce i na siluetu nedalekého Kopečka (foto č. 6).

Projdeme přes trať a dostaneme se na území Černovírské slatiniště, kde se vpravo nachází historická vodárna (foto č. 7). Více než sedmdesát let zásobovala parní čerpací stanice v bývalé olomoucké vodárně v městské části Chválkovice město Olomouc pitnou vodou. Stavba vodárny začala 20. května 1889, dokončena byla 23. listopadu a do trvalého provozu předána v prosinci téhož roku. Parní stroj, který vyrobil pražský závod Rustonka, fungoval nepřetržitě až do května roku 1960. Nyní, při exkurzích a prohlídkách, jsou kola stroje poháněny místo páry stlačeným vzduchem. Každoročně  vodárna pořádá komentované prohlídky v rámci Dní evropského dědictví a Evropského dne vody.

Dodnes dochovaný objekt čerpací stanice se dvěma původními čerpacími soustrojími včetně areálu je unikátní technickou památkou. Jde o jedinou dochovanou parní vodárnu v České republice.

5. zastavení: Pramen Černovírské kyselky

Dojdeme k němu lesní pěšinkou vpravo za vodárnou. Průzkumný vrt byl od roku 1958 známý jako Černovírská kyselka. Voda z tohoto vrtu se vyznačuje vysokým obsahem CO2, železa  a manganu. Nejvýrazněji se ale projevuje výskyt sirovodíku, který dodává této vodě charakteristickou příchuť zkažených vajec. Chemické složení má na lidský organismus projímavý účinek, a proto byla velmi vyhledávána a pro tyto účely hojně užívána. (foto č. 8)

6. zastavení: Chválkovice - Selské náměstí

Po cestě zpět přejdeme rušnou komunikaci č. 46 a dáme se ulicí Na Rybníčku k zastávce MHD č. 13 Selské náměstí v místní části Chválkovice, odkud pojedeme zpět domů.

Zde si před odjezdem můžeme ještě prohlédnout místní chrám Svaté Barbory (foto č. 9), pomník se sochou Hanačky a reliéfem T. G. Masaryka (foto č. 10) nebo směrem k Domovu důchodců na ulici Švabinského sousoší u silnice a kapličku (foto č. 11, 12), případně pomník sedláka Vincence Švestky (foto č. 13) hned naproti zastávce.

Další zajímavosti na trase

Příroda v okolí

Týneček a obec Chválkovice jsou typické hanácké vesnice obklopené poli a loukami. Nedaleké slatiniště je rájem ostřic, sítin a suchopýru. Tu a tam je střídají vzácnější druhy rostlin, jako matizna bahenní, všivec bahenní nebo starček bažinný. Z motýlů tu můžeme vidět ohniváčka rdesnového.

Další významné památky a místa

V oblasti se nacházejí další menší památky. Po levé straně silnice vedoucí z Chválkovic do Samotišek a dále na Svatý Kopeček stojí na křižovatce naproti polorozpadlému stavení barokní skulptura sv. Judy Tadeáše. Dílo pochází z roku 1716 a je  z dílny významného olomouckého sochaře Johanna Sturmera.

Zpracovala

Jana Votroubková
Tímto jí velice děkujeme za výbornou práci!

Zdroje

http://www.estudanky.eu

Wikipedia

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

Novinky

 • Nádhera v Bezručových sadech: Jihoslovanské mauzoleum se vrátilo do původní podoby

  15.8.2019

  Mauzoleum Kolaudací skončila minulý týden druhá etapa oprav Jihoslovanského mauzolea v Bezručových sadech. Třetí a závěrečná se bude týkat krypty a uložení pozůstatků vojáků z první světové války.

  Druhá etapa rekonstrukce byla rozfázována ještě na dvě podetapy. „Jsme na konci její druhé části, která začala na jaře a v níž byl opraven interiér kaple. Ta má nové omítky a byly zrestaurovány malby Vsevoloda Kolomackého,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. Více...

 • Inspirující Olomouc: V čem je poslední etapa protipovodňových opatření prospěšná?

  8.8.2019

  Loyka Jedna z velkých investičních akcí posledních let, II. A etapa Protipovodňových opatření Olomouc, byla nominována do soutěže Adapterra Awards. Tato soutěž hledá co nejvíce inspirativní řešení různých staveb, které mohou pozitivně ovlivnit své okolí a reagují na klimatické změny. Budování protipovodňových opatření ve městě je nutností, navíc ale může plnit i právě takové funkce, které reagují na změny klimatu. O těchto přínosech hovoří Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu.

  "Vytvořili jsme místo, kde stojí za to jít a dotknout se řeky," říká v rozhovoru.

Starší »

Trasy projektu "Do přírody ve městě" byly zpracovány a uvedeny v život v roce 2014 díky finanční a věcné podpoře statutárního města Olomouce a Dopravního podniku města Olomouce, a. s.