Popis trasy Za kyselkou a kouzelnými výhledy

1. zastavení: Ven z autobusu

Vystoupili jsme na  zastávce  MHD č. 13, odtud povede asi 5,5 km dlouhá trasa. Nejprve je možné zajít ke kamennému kříži z roku 1908 (foto č. 1), který se ale bohužel nachází na frekventované silnici na Šternberk. Z tohoto důvodu trasa bude pokračovat opačným směrem.

2. zastavení: Týneček - Blodkovo náměstí

(Vilém Blodek, nar. 1834 v Praze, kde r. 1874 i zemřel, byl český hudební skladatel z období českého hudebního romantismu, flétnista, klavírista, sbormistr a hudební pedagog.)

Na náměstí se nachází kaple Neposkvrněného početí Panny Marie z roku 1888 (foto č. 2, 3). Před kaplí je lípa Svobody vysazená r. 1946. Budeme-li pokračovat dál směrem k ulici Chaloupky, mineme školu a pomník obětem světových válek (foto č. 4).

3. zastavení: Fort č. II.

Vesnici opustíme v Nohejlově ulici, kde odbočíme na polní cestu a po ní dojdeme k chválkovickému fortu č. II z roku 1855 (foto č. 5), který je čerstvě v soukromých rukou.

4. zastavení: Parní čerpací vodárna

Projdeme kolem parkoviště pro in-line bruslaře a pokračujeme po naučné stezce "Černovírské slatiniště". Zde se nabízí romantické výhledy na panorama Olomouce i na siluetu nedalekého Kopečka (foto č. 6).

Projdeme přes trať a dostaneme se na území Černovírské slatiniště, kde se vpravo nachází historická vodárna (foto č. 7). Více než sedmdesát let zásobovala parní čerpací stanice v bývalé olomoucké vodárně v městské části Chválkovice město Olomouc pitnou vodou. Stavba vodárny začala 20. května 1889, dokončena byla 23. listopadu a do trvalého provozu předána v prosinci téhož roku. Parní stroj, který vyrobil pražský závod Rustonka, fungoval nepřetržitě až do května roku 1960. Nyní, při exkurzích a prohlídkách, jsou kola stroje poháněny místo páry stlačeným vzduchem. Každoročně  vodárna pořádá komentované prohlídky v rámci Dní evropského dědictví a Evropského dne vody.

Dodnes dochovaný objekt čerpací stanice se dvěma původními čerpacími soustrojími včetně areálu je unikátní technickou památkou. Jde o jedinou dochovanou parní vodárnu v České republice.

5. zastavení: Pramen Černovírské kyselky

Dojdeme k němu lesní pěšinkou vpravo za vodárnou. Průzkumný vrt byl od roku 1958 známý jako Černovírská kyselka. Voda z tohoto vrtu se vyznačuje vysokým obsahem CO2, železa  a manganu. Nejvýrazněji se ale projevuje výskyt sirovodíku, který dodává této vodě charakteristickou příchuť zkažených vajec. Chemické složení má na lidský organismus projímavý účinek, a proto byla velmi vyhledávána a pro tyto účely hojně užívána. (foto č. 8)

6. zastavení: Chválkovice - Selské náměstí

Po cestě zpět přejdeme rušnou komunikaci č. 46 a dáme se ulicí Na Rybníčku k zastávce MHD č. 13 Selské náměstí v místní části Chválkovice, odkud pojedeme zpět domů.

Zde si před odjezdem můžeme ještě prohlédnout místní chrám Svaté Barbory (foto č. 9), pomník se sochou Hanačky a reliéfem T. G. Masaryka (foto č. 10) nebo směrem k Domovu důchodců na ulici Švabinského sousoší u silnice a kapličku (foto č. 11, 12), případně pomník sedláka Vincence Švestky (foto č. 13) hned naproti zastávce.

Další zajímavosti na trase

Příroda v okolí

Týneček a obec Chválkovice jsou typické hanácké vesnice obklopené poli a loukami. Nedaleké slatiniště je rájem ostřic, sítin a suchopýru. Tu a tam je střídají vzácnější druhy rostlin, jako matizna bahenní, všivec bahenní nebo starček bažinný. Z motýlů tu můžeme vidět ohniváčka rdesnového.

Další významné památky a místa

V oblasti se nacházejí další menší památky. Po levé straně silnice vedoucí z Chválkovic do Samotišek a dále na Svatý Kopeček stojí na křižovatce naproti polorozpadlému stavení barokní skulptura sv. Judy Tadeáše. Dílo pochází z roku 1716 a je  z dílny významného olomouckého sochaře Johanna Sturmera.

Zpracovala

Jana Votroubková
Tímto jí velice děkujeme za výbornou práci!

Zdroje

http://www.estudanky.eu

Wikipedia

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

Novinky

 • Denik.cz: Olomouc chystá několik nových cyklostezek. Kudy povedou?

  11.4.2019

  Cyklostezka Nová cyklostezka spojí v letošním roce olomouckou městskou část Nedvězí s obcí Bystročice. Jedná se o jeden z posledních dvou úseků Jantarové stezky. Druhá chybějící část – severní větev, která vede z ulice U ambulatoria až k Bystrovanské ulici, se letos začne připravovat také. S dokončením se počítá v příštím roce. 

  Pro město Olomouc je v oblasti cyklodopravy prioritou dobudování Moravské stezky a Jantarové cyklostezky - páteřních nadregionálních tras, které přes město vedou. Letos se počítá s výstavbou trasy, která propojí olomouckou městskou část Nedvězí s obcí Bystročice. Celý článek...

 • Předjarní vycházka Do přírody ve městě: Z Bělidel do Bystrovan s průvodcem

  18.3.2019

  20190315_171100 První letošní komentovaná vycházka po trasách "Do přírody ve městě" nás v pátek 15. března 2019 v podvečer zavedla do čtvrti Bělidla, odkud jsme šli dále podél toku Bystřičky do obce Bystrovany hned za olomouckými humny. Průvodcem po trase, která zabrala kolem hodiny a půl chůze, byl Hynek Pečinka.

  Po seznámení s ideou projektu Do přírody ve městě, v rámci kterého náš spolek v roce 2014 vytyčil na předměstích Olomouce 17 vycházkových tras, jako byla ta dnešní, jsme vyrazili na cestu. Krátce jsme se zastavili v Libušině ulici u zvoničky a mariánského sloupu a připomněli si historii čtvrti Bělidla, kterou zakládali naši předci vlastně natřikrát. Původně překvapivě v dnešní Sokolské ulici v samém centru města. Ve svém současném katastru jsou Bělidla až od konce 18. století a součástí města Olomouce od roku 1919. Více...

Starší »

Trasy projektu "Do přírody ve městě" byly zpracovány a uvedeny v život v roce 2014 díky finanční a věcné podpoře statutárního města Olomouce a Dopravního podniku města Olomouce, a. s.