Popis trasy Za kyselkou a kouzelnými výhledy

1. zastavení: Ven z autobusu

Vystoupili jsme na  zastávce  MHD č. 13, odtud povede asi 5,5 km dlouhá trasa. Nejprve je možné zajít ke kamennému kříži z roku 1908 (foto č. 1), který se ale bohužel nachází na frekventované silnici na Šternberk. Z tohoto důvodu trasa bude pokračovat opačným směrem.

2. zastavení: Týneček - Blodkovo náměstí

(Vilém Blodek, nar. 1834 v Praze, kde r. 1874 i zemřel, byl český hudební skladatel z období českého hudebního romantismu, flétnista, klavírista, sbormistr a hudební pedagog.)

Na náměstí se nachází kaple Neposkvrněného početí Panny Marie z roku 1888 (foto č. 2, 3). Před kaplí je lípa Svobody vysazená r. 1946. Budeme-li pokračovat dál směrem k ulici Chaloupky, mineme školu a pomník obětem světových válek (foto č. 4).

3. zastavení: Fort č. II.

Vesnici opustíme v Nohejlově ulici, kde odbočíme na polní cestu a po ní dojdeme k chválkovickému fortu č. II z roku 1855 (foto č. 5), který je čerstvě v soukromých rukou.

4. zastavení: Parní čerpací vodárna

Projdeme kolem parkoviště pro in-line bruslaře a pokračujeme po naučné stezce "Černovírské slatiniště". Zde se nabízí romantické výhledy na panorama Olomouce i na siluetu nedalekého Kopečka (foto č. 6).

Projdeme přes trať a dostaneme se na území Černovírské slatiniště, kde se vpravo nachází historická vodárna (foto č. 7). Více než sedmdesát let zásobovala parní čerpací stanice v bývalé olomoucké vodárně v městské části Chválkovice město Olomouc pitnou vodou. Stavba vodárny začala 20. května 1889, dokončena byla 23. listopadu a do trvalého provozu předána v prosinci téhož roku. Parní stroj, který vyrobil pražský závod Rustonka, fungoval nepřetržitě až do května roku 1960. Nyní, při exkurzích a prohlídkách, jsou kola stroje poháněny místo páry stlačeným vzduchem. Každoročně  vodárna pořádá komentované prohlídky v rámci Dní evropského dědictví a Evropského dne vody.

Dodnes dochovaný objekt čerpací stanice se dvěma původními čerpacími soustrojími včetně areálu je unikátní technickou památkou. Jde o jedinou dochovanou parní vodárnu v České republice.

5. zastavení: Pramen Černovírské kyselky

Dojdeme k němu lesní pěšinkou vpravo za vodárnou. Průzkumný vrt byl od roku 1958 známý jako Černovírská kyselka. Voda z tohoto vrtu se vyznačuje vysokým obsahem CO2, železa  a manganu. Nejvýrazněji se ale projevuje výskyt sirovodíku, který dodává této vodě charakteristickou příchuť zkažených vajec. Chemické složení má na lidský organismus projímavý účinek, a proto byla velmi vyhledávána a pro tyto účely hojně užívána. (foto č. 8)

6. zastavení: Chválkovice - Selské náměstí

Po cestě zpět přejdeme rušnou komunikaci č. 46 a dáme se ulicí Na Rybníčku k zastávce MHD č. 13 Selské náměstí v místní části Chválkovice, odkud pojedeme zpět domů.

Zde si před odjezdem můžeme ještě prohlédnout místní chrám Svaté Barbory (foto č. 9), pomník se sochou Hanačky a reliéfem T. G. Masaryka (foto č. 10) nebo směrem k Domovu důchodců na ulici Švabinského sousoší u silnice a kapličku (foto č. 11, 12), případně pomník sedláka Vincence Švestky (foto č. 13) hned naproti zastávce.

Další zajímavosti na trase

Příroda v okolí

Týneček a obec Chválkovice jsou typické hanácké vesnice obklopené poli a loukami. Nedaleké slatiniště je rájem ostřic, sítin a suchopýru. Tu a tam je střídají vzácnější druhy rostlin, jako matizna bahenní, všivec bahenní nebo starček bažinný. Z motýlů tu můžeme vidět ohniváčka rdesnového.

Další významné památky a místa

V oblasti se nacházejí další menší památky. Po levé straně silnice vedoucí z Chválkovic do Samotišek a dále na Svatý Kopeček stojí na křižovatce naproti polorozpadlému stavení barokní skulptura sv. Judy Tadeáše. Dílo pochází z roku 1716 a je  z dílny významného olomouckého sochaře Johanna Sturmera.

Zpracovala

Jana Votroubková
Tímto jí velice děkujeme za výbornou práci!

Zdroje

http://www.estudanky.eu

Wikipedia

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---odkaz na všechny novinky---

Novinky

 • Projekt Do přírody ve městě shání dobrovolníky

  18.6.2019

  Přátelé, kamarádi, milí dosavadní spolupracovníci na projektu Do přírody ve městě

  a také všichni noví zájemci o zapojení do projektu!

  Jak jistě mnozí víte nebo si vzpomínáte, v roce 2014 odstartoval náš projekt „Do přírody ve městě“. Jeho cílem bylo na předměstích Olomouce vytýčit nenáročné vycházkové příměstské trasy pro individuální turistiku, které začínají a končí u zastávek MHD. Trasy spojují drobné historické a kulturní památky okrajových částí města s přírodou, která na ně navazuje. 

  Na projektu spolupracovalo 16 dobrovolníků, kteří vyrazili do terénu, zjistili, co se tam nachází, vymysleli trasy a jednotlivá zastavení popsali a nafotili  podle jednotného zadání. Z toho vznikl web www.prirodavemeste.cz (od loňského jara v současné grafické podobě), na počátečních a koncových zastávkách MHD jsme ve spolupráci s dopravním podnikem osadili cedule s popisy tras a informacemi o projektu. Všechny  trasy, vhodné pro půldenní výlety,  jsme organizovaně prošli, některé i vícekrát, a to hlavně ve dvou letech následujících. Projekt potom na nějakou dobu "zamrzl", nic nového se nedělo ani nevymýšlelo.

  Po několika pokusech se nyní konečně podařilo najít společnou řeč s městem, které nám poskytlo peníze na dodání aktualizovaných dat, díky čemuž vznikne brožura propagující myšlenku projektu a s popisem jednotlivých tras.

  Jak se do toho můžete zapojit i vy, najdete zde. Jsme rádi za každého pomocníka!

 • Výlet z Lošova přes Posluchov do Velké Bystřice

  15.5.2019

  Sobota 1. června

  DEN PRO PŘÍRODU: Výlet z Lošova přes Posluchov do Velké Bystřice

  aneb kousek za humny přes hvězdárnu, vodní nádrž a na vodopád

  8.45 │ sraz zast. MHD bus 11 Olomouc-Lošov

  Svátek českých Přátel přírody – "Den pro přírodu" - půjdeme letos oslavit do blízkého okolí Olomouce. Vydáme se po jedné z tras našeho projektu Do přírody ve městě, a to kolem Lošova přes zdejší hvězdárnu a vodní nádrž Zlatý důl. Protáhneme ji ale ještě do Posluchova k tamním vodopádům a ještě dále do Velké Bystřice. Celkem našlapeme kolem 15 km a do Olomouce se vrátíme okolo 18. hodiny.

  Akci vedou Hana Hulíková a Helena Jandová. Příspěvek na akci: členové Přátel přírody zdarma, hosté 30 Kč. Jízdné si hradí každý zvlášť, na akci se lze domluvit na společných jízdenkách zpět z Velké Bystřice.

Starší »

Trasy projektu "Do přírody ve městě" byly zpracovány a uvedeny v život v roce 2014 díky finanční a věcné podpoře statutárního města Olomouce a Dopravního podniku města Olomouce, a. s.